CBS

Flinke toename decentraal opgewekte elektriciteit

In 1998 produceerden de centrale elektriciteitscentrales in Nederland 60,1 miljard kWh. Dat is 69% van de totale binnenlandse elektriciteitsproductie. In decentrale installaties - vooral warmte-krachteenheden - vond 31% van de productie van elektriciteit plaats. De laatste jaren is het aandeel van de decentrale productie flink toegenomen; in 1990 bedroeg het nog 18%.

Productie elektriciteit

Een deel van de elektriciteit betrekt Nederland uit het buitenland. In verhouding tot de binnenlandse productie is deze invoer bescheiden. In 1998 bedraagt de invoer van elektriciteit 14% van de binnenlandse productie.

De centrale productie van elektriciteit is in 1998 met 3% gestegen ten opzichte van 1997. De decentrale productie lag bijna 11% hoger. Deze decentraal geproduceerde elektriciteit wordt voor 82% opgewekt door middel van aardgas. In 1995 was dat nog 66%.

Jan Kloots

Bron: CBS; Energiemonitor 1999/3

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS flinke toename decentraal opgewekte elektriciteit '
Lees ook