expostbus51


CBS


CBS:Forse groei consumptief krediet

Huishoudens hebben hun schuld op consumptieve leningen in 1998 met bijna 9% zien toenemen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit de grootste groei sinds 1991 is. De behoefte aan flexibel, doorlopend krediet blijft toenemen. Consumenten maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheid rood te staan op hun betaalrekening.

Uitstaande schuld 27,6 miljard gulden
Eind vorig jaar bedroeg de uitstaande schuld aan consumptief krediet 27,6 miljard gulden. Dit is 8,7% meer dan eind 1997. Sinds 1991 is een dergelijke groei van het uitstaande krediet voor auto's, woninginrichting en dergelijke niet meer voorgekomen. Per huishouden is de gemiddelde schuld ruim 4 100 gulden.

Groei heeft meerdere oorzaken
De sterke groei van het consumptieve krediet hangt samen met de sterke groei van de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen. In 1998 is hier 9% meer aan besteed dan in het jaar daarvoor. Ook het grote consumentenvertrouwen speelt een belangrijke rol. De index voor koopbereidheid stond in 1998 gemiddeld op +18, tegen gemiddeld +12 in
1997. Ten slotte heeft ook de lage rente een stimulerende invloed op de groei van het consumptieve krediet gehad.

Lage rente maakt lenen aantrekkelijker
De dalende rente op de kapitaalmarkt heeft consumptief krediet goedkoper gemaakt. De consument betaalde in 1998 een bedrag van 2,6 miljard gulden aan rente en kosten. Dit is 9,7% van de gemiddeld uitstaande schuld. Dit percentage is nog nooit zo laag geweest.

Behoefte aan flexibel krediet blijft toenemen
Het aandeel van doorlopend krediet in de kredietverstrekking blijft toenemen. In 1998 was volgens het CBS bijna 82% van het nieuw verstrekte consumptief krediet een vorm van doorlopend krediet. In
1990 was dit nog maar ongeveer de helft. Doorlopend krediet werd in
1970 als nieuwe leenvorm op de markt gebracht. De ontwikkeling bij deze kredietvorm wijst op een nog steeds groeiende behoefte bij de consument aan flexibele leenvormen.

Roodstand betaalrekeningen neemt ook fors toe
Consumenten maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheid rood te staan op hun betaalrekening. In 1998 is de totale roodstand met 24% toegenomen tot 9,5 miljard gulden. Het gemiddeld bedrag dat een huishouden eind 1998 op de betaalrekening rood staat is ruim 1 400 gulden. Eind 1997 was dit 1 150 gulden. Deze forse groei wijst op een een stijgende behoefte aan kort flexibel krediet.

Achtergrondinformatie
Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. R.P.J. Storm, tel. (070) 337 45 76. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.


17 feb 99 11:03

Deel: ' CBS Forse groei consumptief krediet '
Lees ook