expostbus51


CBS


CBS:Gezinsconsumptie in 1998 sterk gegroeid

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in 1998 is 4,4% groter dan in 1997. Een hogere groei van de gezinsconsumptie heeft zich al meer dan twintig jaar niet voorgedaan, aldus het CBS. Het zijn met name de aanbieders van duurzame goederen en commerciële diensten die profijt gehad hebben van deze ontwikkeling.

Toename uitgaven aan voeding nihil
De volumetoename van de bestedingen aan voedings- en genot-middelen in
1998 is beperkt gebleven tot 0,2%. Als de bevolkings-toename in aanmerking genomen wordt, resulteert per hoofd van de bevolking zelfs een kleine daling.
De stijging van de uitgaven aan genotmiddelen is iets groter dan die bij de voedingsmiddelen. Aan aardappelen, groenten en fruit, aan vlees en vleeswaren en aan tabakswaren is in 1998 minder uitgegeven dan in
1997.

Duurzame goederen: hoogste stijgingspercentage na 1970 De aankoop van duurzame goederen in 1998 ligt 8,7% boven het niveau van een jaar eerder, dit is bijna een verdubbeling van de groei in
1997. Het is tevens de hoogste volumetoename die na 1970 gerealiseerd is. In dat jaar bereikte het stijgingspercentage de record-hoogte van
15,1%. Vooral consumentenelektronica, nieuwe personen-auto's en woninginrichtingsartikelen vonden in 1998 gretig aftrek. Diensten en overige goederen: volumegroei 4,1%
Met een volumegroei van even boven de vier procent legt de grootste consumptiecategorie een stevig fundament onder de groei van de binnenlandse consumptieve bestedingen. De stijging van de uitgaven aan woningdiensten, energie en medische diensten is in 1998 relatief laag geweest. De uitgaven aan financiële en zakelijke diensten, motorbrandstoffen, vervoer en communicatie zijn daarentegen sterk toegenomen. Het matige weer heeft de ontwikkeling van de horecabestedingen in 1998 geremd. Hiervan hebben met name cafés en verblijfsrecreatie te lijden gehad. Toch heeft de consument bij de horeca beduidend meer besteed dan in 1997. Deze groei duidt op een verschuiving van de inkoop van voedings- en genotmiddelen naar consumptie buitenshuis.

Technische toelichting
Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Deel: ' CBS Gezinsconsumptie in 1998 sterk gegroeid '
Lees ook