expostbus51


CBS


CBS:Gezinsconsumptie in november groeit met 4,4%

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in november is 4,4% groter dan in dezelfde maand van 1997. Dit hoge stijgingspercentage is volgens het CBS praktisch gelijk aan de toename van de binnenlandse consumptieve bestedingen over de eerste elf maanden van 1998. In dit tijdvak bedraagt de groei 4,3%. De sterkste groei in november heeft zich voorgedaan bij de duurzame goederen. Daling bij bestedingen aan voedings- en genotmiddelen Onder invloed van het ongunstige koopdagenpatroon neemt het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen af met 3,1%. November telde in 1998 een zaterdag minder en een maandag meer. Daarnaast werden veel levensmiddelen voor 1 november, een zondag, al in oktober ingekocht. De daling is het grootst geweest bij de bestedingen aan aardappelen, groenten en fruit. Ook aan tabakswaren is fors minder uitgegeven. Over de eerste elf maanden van het jaar bezien, is het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen nagenoeg gelijk aan dat van dezelfde periode in 1997.
Sterke toename bij aankoop vervoermiddelen
Het volume van de uitgaven aan duurzame goederen in november 1998 is, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, 9,1% groter. Van deze artikelen neemt vooral de aankoop van consumentenelektronica, schoeisel en vervoermiddelen sterk toe. Met name de aankoop van nieuwe personenauto.s is flink aangetrokken. Woninginrichtings-artikelen zijn eveneens gewild. Gemeten over de eerste elf maanden van het jaar is er sprake van een uitzonderlijk hoge groei van de bestedingen aan duurzame goederen (8,5%).
Diensten en overige goederen: volumegroei 4,6%
De grootste van de drie consumptiecategorieën, die van de diensten en overige goederen, kent in november een volumestijging van 4,6%. Met name het verbruik van verwarming, verlichting en water is vergeleken met november 1997 toegenomen.
Over de eerste elf maanden van 1998 komt het stijgingspercentage bij deze categorie uit op 4,1%. In deze periode is met name aan vervoer en communicatie en aan financiële diensten fors meer besteed. Bij medische zorg en bij woningdiensten is de toename van de bestedingen in dit tijdvak relatief laag.

Technische toelichting
Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. De consumptie-cijfers worden niet voor deze kalendereffecten gecorrigeerd.

Deel: ' CBS Gezinsconsumptie in november groeit met 4,4 procent '
Lees ook