CBS Webmagazine

Handelsoverschot 21 miljard

Het handelsoverschot op de goederenbalans van Nederland ligt in de eerste vijf maanden van dit jaar 76% hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Hiermee is het handelsoverschot in genoemde periode gestegen tot een waarde van 21 miljard gulden.

Toename handelsoverschot

Het handelsoverschot is vooral gegroeid doordat het handelstekort bij machines en elektrische apparaten is gedaald van 4,2 miljard gulden naar 0,9 miljard. De handel in mineralen (incl. aardolie en aardgas) is in de eerste vijf maanden van 2001 uitgekomen op een positief saldo van 1,7 miljard gulden. In diezelfde periode van het vorig jaar was hier nog sprake van een tekort van 1,6 miljard gulden. Het positieve saldo bij de chemie is met 2,4 miljard gulden gestegen tot bijna negen miljard. Deze sector levert nog steeds de grootste bijdrage aan het handelsoverschot.

Handelsbalans per sector, jan-mei 2001 t.o.v. jan-mei 2000

De uitvoer van machines en elektrische apparaten, chemische producten en mineralen vormt naar waarde gerekend meer dan de helft van de totale Nederlandse export.

De export van planten, voeding, dieren(producten) en kunststof is qua waarde minder omvangrijk, maar levert een grote bijdrage aan het totale handelsoverschot. Zonder de export van de producten uit deze sectoren laat de handelsbalans over de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs een tekort zien van 1 miljard gulden. Als gevolg van de MKZ-crisis is het handelsoverschot bij levende dieren iets gedaald. De afzonderlijke exportartikelen van ons land met een groot positief handelssaldo zijn aardgas, gasolie, bloemen, sigaretten, trekkers, computers en kaas.

Handelstekort: aardolie en auto's

De import van het product ruwe aardolie levert het grootste handelstekort op. In de eerste vijf maanden van dit jaar bedraagt het tekort 10,7 miljard gulden. Dit is bijna 13 procent meer dan vorig jaar. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de hoeveelheid geïmporteerde aardolie. De aardolieprijs is met twee procent gestegen.

De handel in vervoermaterieel omvat vijf procent van de totale exportwaarde, maar is wel de sector met het grootste handelstekort. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de import van personenauto's. In de eerste vijf maanden van 2001 is voor 7,6 miljard gulden aan personenauto's geïmporteerd. Dit is twee procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal geïmporteerde personenauto's is gedaald met vier procent en de gemiddelde importprijs is met bijna zeven procent gestegen.

Aandeel exportwaarde naar sector, jan-mei 2001

Meer cijfers over de internationale handel gedurende de eerste vijf maanden van 2001 zijn te vinden op Statline

Ger Moritz transp.GIF (89 bytes)

Huurstijging per 1juli ruim beneden inflatie Handelsoverschot 21 miljard Steeds grotere verschillen tussen grote en kleine boerenbedrijven

Archief

mail de redactie mail de redactie

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2001 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 13 augustus 2001

Deel: ' CBS handelsoverschot Nederland gestegen tot 21 miljard '
Lees ook