expostbus51


CBS


CBS: Iets meer vis aangevoerd

In 1998 is 550 mln kg vis in Nederlandse havens aan land gebracht door vissers uit de Europese Unie. De aanvoer van vis is vorig jaar licht gestegen (+2%) ten opzichte van 1997. Driekwart van de aangevoerde hoeveelheid bestaat uit diepvriesvis. De aanvoer van schol is gedaald met 12%.

Minder schol
Platvissen zijn, in waarde, belangrijke vissoorten voor ons land. In
1998 is 44 mln kg verse schol aan wal gebracht. Dit is 12% minder dan in 1997. De aanvoer van tong was 48% groter dan in 1997 en bedroeg in totaal 17 mln kg. De aanvoer van tarbot bedroeg 2 mln kg. De hoeveelheid kabeljauw die in Nederlandse havens is afgeleverd, bedroeg 21 mln kg. Ruim eenderde hiervan is aangevoerd door buitenlandse vissers.

Vangen en invriezen
Haring en makreel zijn geschikt om in diepgevroren toestand aan te voeren. De grootste hoeveelheid vis die in deze vorm aan land wordt gebracht bestaat uit horsmakreel. In 1998 is ruim 190 mln kg horsmakreel aangevoerd. Na enkele jaren van sterke stijging van de aanvoer van horsmakreel is er nu een daling opgetreden. In 1998 is 16% minder aangevoerd dan in het jaar daarvoor. De aanvoer van diepvriesharing is in 1998, na een forse daling in 1997, weer gestegen tot 125 mln kg. Ook diepgevroren makreel en blauwe wijting is in 1998 in grote hoeveelheden aangevoerd.
Vergeleken met 1994 heeft zich een grote verschuiving voorgedaan van verse vis naar diepvriesvis. In 1998 is een kwart minder verse vis aangevoerd en 12% meer diepgevroren vis.

Hollandse garnalen duurder
Garnalenvissers hadden in 1997 te kampen met lage prijzen, maar in
1998 lag de prijs weer op het niveau van de periode 1994 - 1996. Hollandse garnalen brachten vorig jaar gemiddeld &.61606;5,95 per kg op. De prijs van tong is in 1998, na de sterke stijging in 1997, met ruim 25% gedaald. Vissers kregen op de visafslag voor een kg tong gemiddeld &.61606;16,85. Schol bracht &.61606;4,27 op en kabeljauw steeg flink tot &.61606;4,21 per kg.
Technische toelichting
De gegevens van de aanvoer van vis in Nederlandse havens hebben betrekking op Nederlandse en andere EU-schepen. De aangevoerde vis is voornamelijk gevangen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Het aanvoergewicht is in kg dood gewicht. De aanvoer van de vangsten van Nederlandse schepen die in het buitenland de vis aanlanden zijn buiten beschouwing gelaten.

Deel: ' CBS Iets meer vis aangevoerd '
Lees ook