CBS publicaties
INDEX: Budgetonderzoek Index 3 2000 Budgetonderzoek

Vrijdag 31 maart, verschijnt het derde nummer van dit jaar van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema budgetonderzoek centraal.

Consumptie vroeger en nu
Tussen 1938 en 1995 zijn de consumptieve bestedingen van huishoudens drastisch van samenstelling veranderd. Bovendien zijn de verschillen in consumptie tussen groepen huishoudens aanzienlijk kleiner geworden.
Van luxe en welbevinden
In de laatste twintig jaar van de vorige eeuw zijn we meer gaan verdienen. Ook het bezit van duurzame goederen is in deze periode fors toegenomen. Het bezit van duurzame goederen neemt toe met de hoogte van het (huishoud)inkomen.

Waar winkelt Nederland?
Het grootste deel van het huishoudgeld dat in een winkel wordt uitgegeven komt terecht bij de supermarkt. Verder gaat ook veel geld naar kledingwinkels, de horeca en het tankstation. De markt is vooral in trek voor de aankoop van stoffen, vis en fruit.
Waar doen ze het van?
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) helpt consumenten bij beslissingen over grote en kleine aankopen. De uitkomsten van het CBS-Budgetonderzoek zijn in veel gevallen de basis voor de advisering.

U-bocht constructies
Hoogbejaarden (75-plussers) hadden in 1996 net iets meer te besteden dan jonge alleenstaanden, maar beide groepen verdienden een flink stuk minder dan dertigers, veertigers en vijftigers. De bestedingen volgen eenzelfde patroon als de inkomens: met de leeftijd stijgen de bestedingen, zeker als er kinderen zijn. Zijn de kinderen de deur uit, dan dalen de bestedingen vervolgens met de leeftijd.
Onvrijwillig vruchtbaar
In de afgelopen jaren zijn vrouwen het krijgen van kinderen steeds meer gaan uitstellen. Uiteindelijk blijft drie procent van de vrouwen onvrijwillig kinderloos of krijgt minder kinderen dan gewenst. Van uitstel komt niet altijd afstel maar de kans op onvrijwillige kinderloosheid wordt beduidend hoger als lang wordt gewacht met het krijgen van kinderen.

Oud mobiel
In ons land reden vorig jaar 370 duizend personenauto's rond uit het bouwjaar 1981-1985. Met name in een groot aantal gemeenten in het zuiden van het land rijden aanzienlijk meer van deze oude auto's dan in de Randstad (met twee kaarten op gemeenteniveau).
Conjunctuur en regio
In het blad is verder het Conjuntuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie
Artikelen uit INDEX no.3, in Adobe's Portable Document Format Get Acrobat Reader

* Consumptie vroeger en nu ( kB)

* Van luxe en welbevinden ( kB)

* Waar winkelt Nederland? (140 kB)

* Onvrijwillig vruchtbaar (350 kB)

* Oud mobiel (203 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.
INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 129,50.
De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2000 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.
Laatst gewijzigd: 31 maart 2000

Deel: ' CBS INDEX Budgetonderzoek '
Lees ook