expostbus51


CBS


CBS:INDEX: geloof en samenleving

Vandaag, vrijdag 5 februari, verschijnt het eerste nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. Het thema is deze keer geloof en samenleving. Daarnaast is er onder meer aandacht voor het seizoen-patroon in koersvorming van aandelen, innovatie in het bedrijfsleven, geluidshinder en een nieuwe regionale rubriek die inspeelt op hervorming van de regionale structuurfondsen van de Europese Unie.
Het bestand der kerken
Anderhalve eeuw geleden behoorde vrijwel iedereen in Nederland tot een kerkelijke gezindte. Sindsdien hebben de kerken veel aanhang verloren. Tegenwoordig lijkt deze ontkerkelijking zich te stabiliseren. Zo.n veertig procent van de bevolking noemt zich op dit moment niet kerkelijk.
Religieuze binding en vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerkers in Nederland zijn vaak hoog opgeleid, van middelbare leeftijd en gereformeerd. Ze gaan regelmatig naar de kerk en als ze gaan stemmen hebben ze een voorkeur voor een christelijke partij, GroenLinks of D66.
Een kwestie van moraal
In 1997 hebben kerkelijken andere nationale problemen als urgent opgesomd dan niet-kerkelijken. Ongeveer 47 procent van de katholieken, Nederlands hervormden en gereformeerden hebben onder meer misdaad, het optreden van politie en justitie, en drugs als prominent probleem ervaren, tegen 40% van de niet-kerkelijken.
Kerkbezoek en milieubesef
Het milieubesef is tanende, maar het milieubewust gedrag blijft door de jaren heen constant. Dat gedrag komt vooral voor bij kiezers die een voorkeur hebben voor een christelijke partij. Stemmers op niet-confessionele partijen zijn daarentegen meer bereid actie te voeren voor het milieu.
Gouden kalf groeit in voorjaar
In 1998 volgden de aandelenkoersen een opmerkelijk nauwkeurig patroon. In de eerste helft van het jaar zijn ze aanzienlijk meer gestegen dan in de tweede helft. Met de CBS-koersindices die teruggaan tot 1952 is eenvoudig na te gaan hoe stabiel die ontwikkeling in de tijd is. Geldt de oude beurswijsheid sell in May and go away, but remember, come back in September?

Succes van vernieuwing
Innovatie heeft een gunstige invloed op de concurrentiepositie. Dat blijkt uit de CBS Innovatie- enquête onder ondernemers die in de jaren
1994-1996 innoveerden. Verder wordt uit de cijfers duidelijk dat industriële bedrijven die nieuwe producten op de markt zetten, in 1996 bijna eenderde van hun omzet met de verkoop van deze vernieuwde producten behaalden.
Poffen om de hoek
In de serie .Branche in beeld. een artikel over consumptief krediet. Eind 1997 stonden alle Nederlanders voor 25,4 miljard gulden bij krediet-verschaffers in het krijt. Dat is ruim 3 800 gulden per huishouden. Tegenover iedere geleende gulden worden echter tien guldens gespaard.
Nederland regionaal
De aanleiding voor deze nieuwe INDEX-rubriek is de toegenomen vraag naar regionale informatie in verband met de voorgestelde hervorming van de regionale structuurfondsen door de EU. Deze fondsen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van gebieden met een structurele achterstand. In deze eerste bijdrage staat de verdeling van het bruto regionaal product in Nederland centraal.
Conjunctuur
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Deel: ' CBS Index Geloof en samenleving '
Lees ook