CBS publicaties


Home Centraal Bureau voor de Statistiek

transp.GIF (89 bytes) Statline CBS-Webmagazine Cijfers Producten Diensten Indelingen Bibliotheek Berichtgevers Organisatie Agenda transp.GIF (89 bytes)

Onlangs verscheen het zevende nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema gezondheid en gezondheidszorg centraal.

Is de Nederlander lichamelijk actief genoeg?

Wie gezond wil blijven, moet minstens driemaal per week tenminste 20 minuten intensief bewegen. Veel Nederlanders halen deze norm niet. Eén op de drie Nederlanders doet in de vrije tijd helemaal niets aan lichaamsbeweging. Sinds 1990/1991 zijn Nederlanders zelfs minder actief geworden.

Waaraan gaan we dood?

Sterfte door kanker, aids, verkeersongevallen en als gevolg van moord en doodslag spreken meer tot de verbeelding dan andere doodsoorzaken die meer levens eisen. De meeste mensen sterven aan hart- en vaatziekten. Ook overlijden meer mensen door een val of door zelfdoding dan door een verkeersongeluk.

Daling maagkankersterfte

Anders dan in sommige andere landen is in Nederland de sterfte aan kanker van de cardia van de maag tussen 1969 en 1994 licht afgenomen. Een verklaring daarvoor is dat in de tussentijd zowel de risicofactoren als de beschermende factoren veranderd zijn. De behandeling met antibiotica heeft ervoor gezorgd dat de maagbacterie Helicobacter pylori de laatste decennia veel minder voorkomt.

Met een fopspeen in de trappelzak

Het aantal baby's dat sterft door wiegendood daalt de laatste jaren fors. In 1998 zijn in ons land 28 baby's overleden door wiegendood, in 1990 waren dat er nog 110. De daling is vooral het resultaat van goede voorlichting. Preventiemaatregelen zijn breed doorgedrongen in onze samenleving. Nederland loopt in dat opzicht voorop in de wereld.

Uitgerookt

Sinds de jaren tachtig sterven steeds minder mannen aan longkanker, terwijl het aantal vrouwen dat aan de ziekte overlijdt in twintig jaar tijd bijna verviervoudigd is. De verklaring hiervoor is dat veel mannen gestopt zijn met roken, terwijl veel vrouwen daar juist mee zijn begonnen.

Moe van het werken of het werken moe?

Eén op de vier werknemers in Nederland zegt last te hebben van vermoeidheid op het werk. Dergelijke klachten worden vaak in verband gebracht met de toegenomen werkdruk. Het onderzoek naar dit verschijnsel staat evenwel nog in de kinderschoenen. Een nieuwe, groots opgezette wetenschappelijke studie van de Universiteit Maastricht moet duidelijk maken hoe moe de Nederlander is van het werk en wat hiervan de oorzaken zijn.

De geest uit de fles

Bovenmatig drinken hangt samen met leeftijd en geslacht, maar ook met geloofsrichting. Onder katholieken telt het CBS meer zwaardere drinkers dan onder de andere geloofsrichtingen.

Drinken of verzuipen

De moderne consument kiest tegenwoordig voor gemak en komt voor zijn dagelijkse boodschappen vaak niet veel verder dan de supermarkt. Ook voor bier en zwakalcoholische dranken is de supermarkt het aankoopkanaal. Deze ontwikkeling naar gemak is slechts een van de redenen waarom de slijterijen onder druk staan. Stijgende bedrijfslasten en wat wordt genoemd `de hang naar een verstandige manier van leven' zijn andere gevaren die de branche boven het hoofd hangen.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een overzicht van de verdeling en ontwikkeling van de arbeidsdeelname in ons land.

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,50. De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 augustus 1999

Deel: ' CBS INDEX Gezondheidszorgen '
Lees ook