CBS publicaties


INDEX: Risico's van leven en schade

Onlangs verscheen het achtste nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema risico's van leven en schade centraal.

Duurdere zorg

In 1998 zijn de uitgaven aan gezondheidszorg met vijf procent gestegen. Dat was meer dan in de jaren daarvoor. Meer vraag naar medische goederen en diensten, hogere prijzen en hogere tarieven zijn voor deze stijging verantwoordelijk.

Goed gebekt

Tot 1995 konden ziekenfondsverzekerden aanspraak maken op een vrij uitgebreid pakket aan tandheelkundige behandelingen. Toen werd dit pakket aangepast. Dat had beperkte gevolgen voor het bezoek aan de tandarts.

Bezorgd om de zorg

Steeds meer mensen vinden gezondheid en zorg een maatschappelijk probleem. Mensen geven deze mening onafhankelijk van hun eigen gezondheid. Zij vinden dat gezondheid en zorg met voorrang zou moeten worden aangepakt.

Nederland te klein voor grote beleggers

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben eind 1998 bijna 1,2 biljoen gulden belegd. Aandelen vormen van deze beleggingen het sterkst groeiende bestanddeel. Nieuwe beleggingen vinden voor een fors deel plaats in het buitenland.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een bijdrage over de verspreiding van het landelijke gebied in Nederland.

Artikelen uit Index no. 09, in Adobe's Portable Document Format
* Duurdere zorg (241 kB)

* Goed gebekt (201 kB)

* Bezorgd om de zorg (251 kB)

* Nederland te klein voor grote beleggers (214 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,50. De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 oktober 1999

Deel: ' CBS INDEX Risico's van leven en schade '
Lees ook