expostbus51


CBS


CBS: Mededeling Index

INDEX: Veiligheid

Vandaag, vrijdag 26 maart, verschijnt het derde nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema veiligheid centraal. Daarnaast is er aandacht voor de positie van de voetganger en de handelsrelaties met China.

Toename geweldsdelicten in middelgrote steden
De laatste vier jaar is er sprake van een daling van het aantal misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Deze daling komt geheel voor rekening van het mindere aantal vermogensmisdrijven. Geweldsmisdrijven nemen alleen af in de grote steden, in middelgrote steden neemt de geweldscriminaliteit juist toe. Achter slot en grendel
Diefstal leidt vaak tot materiële en emotionele schade bij de slachtoffers. De buren vragen een oogje in het zeil te houden, licht laten branden en andere mensen tijdelijk in huis nemen zijn de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen inbraak bij langdurige afwezigheid.
Doodlopende wegen
Het aantal verkeersdoden neemt af in Nederland. Op dit moment vallen net zoveel verkeersdoden als in het begin van de jaren vijftig. Dat is opmerkelijk als we bedenken dat in veertig jaar tijd de verkeersstromen zijn verviervoudigd.
De woning brandt
In 1997 zijn 50 duizend branden geregistreerd. In een op de drie gevallen was dat een woningbrand. De meest voorkomende oorzaak van de brand was een defect apparaat of het verkeerd gebruik van apparatuur.
Veilige adviezen
In 1997 zetten bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en opsporing 1,2 miljard gulden om. Beveiligingsbeambten constateerden 54 duizend feiten: onder meer inbraak, niet afgesloten objecten, vernieling en diefstal, in totaal gemiddeld 150 per dag. In vier van de tien gevallen wordt de politie gewaarschuwd. Lopende zaken
Elke dag zijn we 75 minuten bezig ons te verplaatsen: naar het werk, naar school en naar de winkel. Een kwartier doen we dat te voet. Lopend leggen we elk jaar 480 kilometer af, ongeveer de afstand Amsterdam-Parijs. Dat blijkt uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het CBS en het Voetgangers. Cijferboek 1998 van de Voetgangers-vereniging.
Van natuur tot cultuur en weer terug
In 1869 verdween in ons land het laatste restje oerbos, het Beekbergerwoud. Later werd nieuw bos aangeplant. Inmiddels is er in ons land al bijna tweemaal zoveel bos als in 1833. De natuur geeft soms vanzelf iets terug, maar een zetje in de rug in de vorm van een natuur- en milieubeleid helpt veel.

Onvergelijkbaar China
China is na Japan onze belangrijkste handelspartner in Oost-Azië. In 1998 importeerden wij voor 7,4 miljard gulden uit China, anderhalf miljard gulden meer dan in 1997. Exporteren naar China doen we ook: vooral machineonderdelen, chemische producten en draagbare telefoons en voor ruim 1,5 miljard gulden (1998).
Conjunctuur
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Deel: ' CBS Index Veiligheid '
Lees ook