CBS publicaties


INDEX: Verkeer en vervoer

Onlangs verscheen het achtste nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema verkeer en vervoer centraal.

Druk op de weg

Buiten de stad wordt het voortdurend drukker op de weg, vooral door de sterke toename van het interlokale woon-werkverkeer. In de stad daarentegen wordt het steeds rustiger.

Vrijetijdsverkeer

Dagelijks verplaatsen we ons in het verkeer: op weg naar het werk, naar school, de supermarkt, familie of zo maar een stukje rijden. Naar het werk gaan we doorgaans elke doordeweekse dag en ook boodschappen doen gebeurt frequent. Sport en spel, een wandeling, een fietstochtje: dat doen we `s avonds maar vooral in het weekend. Dan wordt de helft van alle vrijetijdskilometers afgelegd.

De auto als werkpaard

Er kunnen steeds meer kilometers worden gereden met een liter brandstof. Toch stijgt de totale energieconsumptie in het wegverkeer. Dat komt door de groei van het voertuigenpark en de toename van de reisafstanden in het woon-werkverkeer.

Jaarlijks een kwart miljoen auto's gesloopt

Vorig jaar zijn meer dan een kwart miljoen voertuigwrakken voor sloop aangeboden bij de Nederlandse demontagebedrijven. Deze voertuigen waren goed voor bijna een kwart miljoen ton afval. Met name glas, rubber, vloeistoffen en kunststoffen worden teruggewonnen voor hergebruik, de gestripte wrakken gaan als schroot naar de staalindustrie.

Schonere auto's

We leggen in de auto steeds meer kilometers af. Desondanks is de uitstoot van schadelijke stoffen gedaald, behalve van kooldioxide. Deze daling is vooral het gevolg van het gebruik van katalysatoren in personenauto's en de toepassing van schonere motoren in zware bedrijfsvoertuigen. De toename van de uitstoot van kooldioxide is een direct gevolg van het gestegen brandstofverbruik.

De auto voorbij

Transport behoort tot de grote politieke thema's. Een belangrijke vraag is of overheid en burgers wel voldoende geïnformeerd zijn over wat er werkelijk aan de gang is op dit terrein. Aan de hand van een achttal thema's wordt een korte schets gegeven van de transportproblematiek.

Het verkeer op de digitale snelweg

Internet kent een warme belangstelling. Een op de acht huishoudens is aangesloten op het Internet. Dit is meer dan huishoudens die 20 duizend tot 40 duizend gulden te besteden hebben. Van deze groep maakt slechts vier procent gebruik van de digitale snelweg. Met het stijgen van het inkomen neemt het aandeel Internetgebruikers toe, tot dertig procent bij de topinkomens.

Studeren loont

Het gederfde inkomen tijdens het volgen van een hogere opleiding betaalt zich pas na een aantal jaren terug. Gemiddeld hebben werknemers met basisonderwijs, mavo of vbo tot aan hun 32e levensjaar meer verdiend dan werknemers van dezelfde leeftijd met havo/vwo. Werknemers met een hbo- of wetenschappelijke opleiding hebben rond hun 33e levensjaar meer verdiend dan hun collegae van dezelfde leeftijd met alleen havo/vwo.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een overzicht van banen en inkomens in de stad.

Artikelen uit Index no. 08, in Adobe's Portable Document Format Get Acrobat Reader

* Druk op de weg (88 kB)

* Vrijetijdsverkeer(179 kB)

* Studeren loont (144 kB)

* Schonere auto's (90 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,50. De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 04 oktober 1999

Deel: ' CBS INDEX Verkeer en vervoer '
Lees ook