CBS

Industrie voorziet toename productie

Industriële ondernemers verwachten voor de komende maanden een groei van de productie. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, in januari ten opzichte van december 1999 vrijwel niet is veranderd. De indicator handhaaft zich op een hoog niveau. De producenten verwachten dat hun producten in de komende maanden verder in prijs zullen stijgen.

Toename bedrijvigheid voorzien
De Nederlandse industrie voorziet een groei van de industriële productie. Op grond van de goed gevulde orderportefeuille verwachten de producenten in de komende maanden de productie te kunnen opvoeren. Het productieniveau in januari lag volgens de producenten ongeveer even hoog als in december 1999.

Producentenvertrouwen vrijwel onveranderd
Het producentenvertrouwen is in januari uitgekomen op 5,3. Hiermee ligt de vertrouwensindicator van de Nederlandse industrie een fractie hoger dan in december 1999. Het historisch gezien relatief hoge niveau van het producentenvertrouwen is mede gebaseerd op de verwachte productiegroei in de komende maanden. Daarnaast dragen ook de gunstige oordelen over de orderpositie en over de omvang van de voorraden gereed product bij aan het hoge vertrouwen. Aan de reeks stijgingen van de afzetprijzen zal volgens de producenten nog geen einde komen. De industrie verwacht dat haar producten ook in de komende maanden duurder worden.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Deel: ' CBS industrie voorziet toename productie '
Lees ook