CBS

Industriële productie gestegen
Het volume van de industriële productie is in februari met 4,6% toegenomen ten opzichte van januari 2000. De productie in januari lag echter op een relatief laag niveau. Volgens het CBS ligt in nagenoeg alle sectoren van de industrie de productie hoger dan in januari. Het productieniveau voor de industrie ligt ten opzichte van februari vorig jaar 5,3% hoger.
Forse stijging in de hout- en bouwmaterialenindustrie Onder meer door het zachte weer in februari van dit jaar ligt de productie in de hout- en meubelindustrie met bijna 16% fors hoger dan in februari vorig jaar. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie (+7,4%) en in de chemische industrie (+6,8%) is het volume van de productie aanzienlijk gestegen. In de metaalindustrie lag de productie in februari van dit jaar 3,8% hoger dan in februari vorig jaar.

Productieniveau hoger dan vierde kwartaal 1999
Het niveau van de industriële productie ligt in februari 2000 ruim boven het productieniveau van het vierde kwartaal van 1999. De gemiddelde productie over de eerste twee maanden van 2000 ligt onder het niveau van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dit komt door de lage productiecijfers over de maand januari. Uit eerder gepubliceerde uitkomsten van de conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers in de industrie een verdere toename van de productie verwachten voor de periode maart tot en met mei.
Technische toelichting
De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (februari 2000 ten opzichte van februari 1999) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (februari 2000 ten opzichte van januari 2000) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS industriële productie gestegen '
Lees ook