expostbus51


CBS


CBS:Industriële productie in december gedaald

Het volume van de industriële productie ligt in december van het afgelopen jaar 2,7% lager dan in december een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
In het vierde kwartaal van 1998 ligt de productie ruim 1% lager dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Dit is de eerste daling sinds het vierde kwartaal van 1993. In dat kwartaal bedroeg de daling bijna 2% ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 1992. Ten opzichte van november 1998 ligt de productie in december, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, eveneens flink lager (-2,9%).

Industriële productie krimpt in tweede helft 1998 In het eerste kwartaal van 1998 groeide de industriële productie met
1,2% ten opzichte van het hoge productieniveau in het vierde kwartaal van 1997. In het tweede kwartaal nam de productie niet verder toe en bleef nagenoeg op het niveau van het eerste kwartaal. In het derde kwartaal was er sprake van een daling met 1,6%. Hierdoor kwam het productieniveau weer onder dat van het vierde kwartaal van 1997. In het vierde kwartaal van 1998 is de productie, zo blijkt uit cijfers van het CBS, verder teruggelopen (-0,7%). Over geheel 1998 ligt de productie in de industrie toch nog 2,4% hoger dan in 1997.

Ontwikkelingen per branche in 1998
In bijna alle branches van de industrie is in 1998 sprake van een afname van de groei in vergelijking met 1997. In de chemische industrie en in de hout- en bouwmaterialenindustrie is de groei in vergelijking met 1997 het meest teruggelopen. Nam de productie in 1997 in deze branches nog met meer dan 6% toe, in 1998 is de toename van de productie beperkt gebleven tot ongeveer 1%. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie is de groei fors gedaald. Van bijna 3% productiegroei in 1997 naar krap 1% in 1998. De productie in de metaalindustrie is in 1998 met ruim 3% gestegen na een stijging van ruim 4% in 1997. De groeicijfers van de papier- en grafische industrie en de textiel-, kleding- en lederindustrie zijn in 1998 vrijwel gelijk aan die in 1997.

Technische toelichting
De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (december 1998 ten opzichte van december 1997) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (december 1998 ten opzichte van november 1998) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS Industriële productie in december gedaald '
Lees ook