expostbus51


CBS


CBS:Industriële productie in november omlaag

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het volume van de industriële productie in november van het afgelopen jaar 1,8% lager ligt dan in november een jaar eerder. Sinds begin 1996 is zo.n grote productievermindering in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder niet voorgekomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de productie in november 1997 op een relatief hoog niveau lag.
Ten opzichte van oktober 1998 ligt de productie in november, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, eveneens lager (-0,4%).

Industriële productie in tweede helft 1998 omlaag Het gemiddelde productieniveau ligt in de periode juli-november van
1998 ongeveer 1,5% lager dan in de eerste helft van 1998. Ondanks deze daling ligt het productieniveau in de periode juli-november van 1998 nog boven het niveau van dezelfde periode in 1997.

Ontwikkelingen in de eerste elf maanden
In de eerste elf maanden van 1998 is de productie in de industrie met 2,8% gegroeid in vergelijking met de eerste elf maanden van 1997. In de eerste elf maanden van 1997 lag het vergelijkbare groeicijfer nog op 4,2%. Met name in de chemische industrie, de hout- en bouwmaterialenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie is de groei fors teruggelopen. In de metaalindustrie ligt de groei over de eerste elf maanden van 1998 iets lager dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. De ontwikkelingen in de textiel-, kleding- en lederindustrie en in de papier- en grafische industrie zijn in de eerste elf maanden iets gunstiger dan in dezelfde periode van
1997.

Technische toelichting
De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (november 1998 ten opzichte van november 1997) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (november 1998 ten opzichte van oktober 1998) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS Industriële productie in november '98 omlaag '
Lees ook