CBS publicaties


Home Centraal Bureau voor de Statistiek

transp.GIF (89 bytes)
CBS-WebmagazineCijfersProductenDienstenIndelingenBibliotheekBerichtgev ersOrganisatieAgenda

Industriemonitor februari 1999
990212.jpg (13888 bytes)

Hoe staat de Nederlandse industrie er voor? Stijgen de verkopen? Wat is de invloed van de prijsontwikkelingen en hoe zit het met de verwachtingen van de ondernemers? Deze vragen en tal van andere onderwerpen komen aan bod in de Industriemonitor. Deze publicatie biedt iedere maand een overzicht van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse industrie.

De Industriemonitor bevat per branche een artikel, grafieken en tabellen. De volgende branches worden onderscheiden:

1. Nederland en de industrie totaal
2. Voedings- en genotmiddelenindustrie
3. Textiel-, kleding- en lederindustrie
4. Papier- en grafische industrie
5. Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 6. Metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie 7. Hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

Tevens verschijnt er iedere maand in de Industriemonitor een hoofdartikel over een voor de industrie relevant en/of actueel onderwerp. Deze maand gaat dit artikel over het producentenvertrouwen.

Waarom de Industriemonitor op Internet?

Eind 1998 is voor de Industriemonitor een gebruikersonderzoek gehouden. Hieruit kwam onder meer de behoefde naar voren om de informatie uit de Industriemonitor elektronisch te kunnen benaderen en verkrijgen. De proef om de Industriemonitor op deze plaats weer te geven is een eerste aanzet hiervoor.

Industriemonitor februari 1999 in PDF (670 kB)

Industriemonitor
Kengetal: k-2/1999
ISSN: 1384-6965
Prijs f 26,00 (exclusief verzendkosten)
Abonnementsprijs f 190,00 per jaar (12 nummers)

U kunt deze publicatie bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/k-2/990212.htm Laatst gewijzigd: 12 februari 1999

Deel: ' CBS Industriemonitor februari 1999 '
Lees ook