CBS


CBS: Internationale handel blijft stijgen

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is in oktober opnieuw gestegen. Uit de nieuwste handelscijfers van het CBS blijkt dat zowel de in- als de uitvoer 5% groter is dan in oktober vorig jaar. De waarde van de invoer bedraagt in oktober 1999 bijna 34 miljard gulden, die van de uitvoer 36 miljard gulden. In september steeg de invoer met 7% en de uitvoer met 5% ten opzichte van september 1998. Oktober 1999 telt overigens een werkdag minder dan oktober 1998.

Het handels-overschot over de eerste tien maanden van 1999 bedraagt 22 miljard gulden.

Handel met Europese Unie licht toegenomen
De waarde van de goederen die Nederland heeft ingevoerd uit landen van de EU bedraagt in oktober van dit jaar 19 miljard gulden. De invoer uit de EU is daarmee volgens het CBS 3% groter dan in oktober 1998. In september steeg deze invoer met 7%. De invoer uit Ierland nam met liefst 46% toe. Deze stijging komt volledig voor rekening van de import van computeronderdelen.
Ook de uitvoer naar EU-landen is in oktober met 3% gestegen en bedroeg 28 miljard gulden. In september steeg deze uitvoer met 5%. De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk steeg in oktober met 20% ten opzichte van oktober 1998.
Het handelsoverschot met de EU-lidstaten over de eerste tien maanden van 1999 bedraagt 77 miljard gulden.

Handel met niet-EU-landen blijft sterk toenemen In oktober heeft Nederland voor 14 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie. Dit is 8% meer dan in oktober 1998. Ook in september groeide deze invoer volgens het CBS met 8%. Vooral de invoer uit Noorwegen nam met 48% sterk toe. De uitvoer naar niet-EU landen is in oktober 1999 met 9% gestegen tot 8 miljard gulden. In september steeg deze uitvoer eveneens met 9%. De grootste stijgingen hebben zich voorgedaan bij de uitvoer naar Zuid-Korea en Rusland. De uitvoer naar Zuid-Korea steeg 77%, de uitvoer naar Rusland was 75% groter dan in oktober 1998. Het handelstekort met landen buiten de EU over de eerste tien maanden van dit jaar bedraagt 55 miljard gulden.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. Tenzij anders vermeld hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor. Oktober 1999 telt een werkdag minder dan oktober 1998.

Deel: ' CBS Internationale handel blijft stijgen '
Lees ook