expostbus51


CBS


CBS: Lage olieprijs drukt prijzen industrie

Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten is in december 1998 met 0,4% gedaald ten opzichte van een maand eerder. Hiermee zijn de prijzen gedaald tot onder het gemiddelde prijsniveau van 1990, hetgeen sinds december 1994 niet meer is voorgekomen. In december 1998 zijn vooral de afzetprijzen in de aardolie-industrie fors gedaald. In de chemische industrie en de basismetaalindustrie zijn de prijzen ook afgenomen, maar minder fors. De prijzen van producten in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in december licht gestegen.
Uit voorlopige gegevens van het CBS blijkt verder dat de exportprijzen in december 1998 met 0,6% zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder. Op de binnenlandse afzetmarkt zijn de prijzen met 0,2% gedaald. In vergelijking met december 1997 ligt het prijsniveau van de industriële producten 5,0% lager.

Grote invloed prijsontwikkeling aardolie-industrie De afzetprijzen in de aardolie-industrie zijn in december 1998 ten opzichte van november 1998 sterk gedaald (-8,2%) onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt. In deze branche zijn de binnenlandse afzetprijzen met 5,4% afgenomen. De exportprijzen vertonen zelfs een daling van 10,3%. Hiermee ligt het totale prijsniveau van de aardolie-industrie in december 1998 ruim 31% lager dan in december 1997.

Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten schouwing wordt gelaten, dan ligt het prijsniveau van de Nederlandse industrie in december 1998 0,1% hoger dan in november 1998.

Prijsdalingen in de chemische industrie en basismetaalindustrie Prijsdalingen hebben zich behalve in de aardolie-industrie volgens het CBS tevens voorgedaan in onder meer de chemische industrie en de basismetaalindustrie. De prijzen van producten in de chemische industrie zijn in december 1998 ten opzichte van november 1998 met 0,4% gedaald. In deze periode zijn met name kunststoffen en chemische grondstoffen goedkoper geworden.
De prijzen van producten in de basismetaalindustrie staan nog steeds onder druk (-1,7%) als gevolg van goedkope staalproducten uit het buitenland. Naast prijsdalingen heeft het CBS in december 1998 ook prijsstijgingen waargenomen. Zo zijn de prijzen van producten in de voedings- en genotmiddelenindustrie met 0,8% toegenomen. In deze periode is met name het varkensvlees in prijs toegenomen. Ook verbruiksprijzen gedaald
Het totale prijsniveau van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, ligt in december 1998 0,4% lager dan in november 1998. De prijzen van in het binnenland aangekochte grondstoffen en halffabrikaten zijn in deze periode met 1,3% gestegen. Het prijsniveau van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten ligt 1,8% lager dan in november 1998.
In vergelijking met december 1997 ligt het totale prijsniveau van de verbruiksprijzen ruim 9% lager. De binnenlandse verbruikprijzen zijn in deze periode met 7% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde goederen ligt ruim 11% lager.

Deel: ' CBS Lage olieprijs drukt prijzen industrie '
Lees ook