CBS

Lagere groei internationale handel in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2001 is de waarde van de invoer van goederen 6 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Voor de uitvoer komt het groeicijfer uit op 10 procent. De groei in het tweede kwartaal is lager dan die in het eerste kwartaal, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van 2001 kwam de groei van de invoer uit op 11 procent en die van de uitvoer op 15 procent. Voor heel 2000 bedroeg de invoerstijging nog 21 procent en steeg de uitvoer met 23 procent. De lagere groeipercentages in het tweede kwartaal van dit jaar zijn veroorzaakt doordat zowel de prijzen als het volume minder zijn gestegen dan in de voorgaande kwartalen.

Handelsoverschot blijft sterk stijgen
Het overschot op de handelsbalans blijft nog steeds sterk stijgen. Het handelsoverschot bedraagt in juni ruim 5 miljard gulden. Over de eerste helft van dit jaar komt het saldo uit op ruim 26 miljard gulden. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de groei van de invoer sneller terugloopt dan de uitvoergroei.

Groeitempo handel met niet-EU landen fors afgenomen De stijging van de goederenhandel met niet-EU landen is in juni 2001 teruggelopen ten opzichte van juni vorig jaar tot 4 procent voor de invoer en 8 procent voor de uitvoer, onder meer als gevolg van de teruglopende groei van de wereldhandel. Over het hele jaar 2000 groeide de invoer van goederen uit landen buiten de EU nog met 32 procent en de uitvoer met 29 procent. In juni heeft Nederland voor bijna 19 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de EU en voor ruim 10 miljard gulden aan goederen uitgevoerd. De geleidelijke toename van het handelstekort met niet-EU landen in de afgelopen jaren is in de laatste maanden omgeslagen in een lichte daling. In juni bedraagt het tekort ruim 8 miljard gulden.

Groeitempo handel met EU-landen minder hard gedaald De daling van de groeicijfers van juni 2001 bij de handel met EU-landen is kleiner dan de terugloop van de groei van de handel met landen buiten de EU. Nederland heeft in juni 2001 voor 23 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen van de EU. Dit deel van de invoer is daarmee 6 procent gestegen in vergelijking met juni vorig jaar. De uitvoer naar EU-landen is in juni met 13 procent gestegen tot bijna 37 miljard gulden. Over heel 2000 steeg de invoer uit landen van de EU nog met 13 procent en de uitvoer met ruim 21 procent.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in- en uitvoer van diensten worden buiten beschouwing gelaten. Juni telt in 2001 en 2000 een gelijk aantal werkdagen.

Deel: ' CBS lagere groei internationale handel in tweede kwartaal '
Lees ook