expostbus51


CBS


CBS:Licht herstel producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in januari licht gestegen. Uit de resultaten van de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de orderpositie iets is verbeterd en dat de ondernemers voor de komende drie maanden een toename van de bedrijvigheid verwachten. Tegelijkertijd voorzien de ondernemers een verdere daling van de verkoopprijzen.

Meer vertrouwen industrie
De ondernemers in de industrie zijn in januari iets gunstiger gestemd. Het producentenvertrouwen komt uit op 0,6 en ligt daarmee 0,4 procentpunt hoger dan in december en november 1998, toen het laagste niveau sinds het voorjaar van 1996 werd bereikt. De stijging van het producentenvertrouwen komt door het verbeterde oordeel over de orderpositie en door de verwachte productietoename in de komende maanden.

Orderpositie verbeterd
In januari hebben de ondernemers in de industrie iets meer orders ontvangen dan in de voorafgaande maand. De ondernemers in de industrie melden dat de orderportefeuille wat beter gevuld is. De index van de orderpositie steeg in januari met 0,7 indexpunt naar 98,7 (maart
1996=100). In deze index komt de werkvoorraad tot uitdrukking. Voor de komende drie maanden voorzien de industriële ondernemers een toename van de bedrijvigheid.
Aan de maandenlange reeks van prijsdalingen komt naar verwachting nog geen einde. Met name ondernemers in de chemische industrie en de kunststofverwerkende industrie verwachten dat hun producten in de komende maanden goedkoper zullen worden.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Deel: ' CBS Licht herstel producentenvertrouwen '
Lees ook