expostbus51


CBS


CBS:Lichte groei buitenlandse handel in tweede kwartaal 1999

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is in het tweede kwartaal van 1999 licht gestegen. Zowel de in- als de uitvoer is ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de buitenlandse handel nog licht.
De handel in goederen in de eerste helft van dit jaar is daarmee nagenoeg stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar. Uit de nieuwste handelscijfers van het CBS blijkt dat het handels-overschot over de eerste helft van 1999 ruim 14 miljard gulden bedraagt.
De invoer uit de Verenigde Staten heeft zich in het tweede kwartaal van 1999 hersteld van de daling uit het eerste kwartaal.

Handel in het tweede kwartaal licht gestegen
De waarde van de invoer in het tweede kwartaal is met 2% toegenomen tot 95 miljard gulden. Ook de uitvoer is met 2% gestegen tot 101 miljard gulden. In het eerste kwartaal van 1999 daalde de invoer nog met 2% en de uitvoer met 1%.

Handel in juni
Nederland heeft in juni 1999 voor 33 miljard gulden aan goederen ingevoerd. Daarmee is de invoer gelijk gebleven aan de invoer van goederen van juni vorig jaar. De uitvoer is met 3% gestegen tot 35 miljard gulden. Het handelsoverschot in juni 1999 bedraagt 2 miljard gulden.
Uitvoer naar Europese Unie licht toegenomen
De uitvoer naar EU-landen is in het tweede kwartaal met 2% gestegen tot 79 miljard gulden. In het eerste kwartaal daalde de uitvoer naar de EU nog met 1%.
De waarde van de goederen die Nederland heeft ingevoerd uit landen van de EU, bedraagt in het tweede kwartaal van dit jaar 57 miljard gulden. De invoer is daarmee even groot als in dezelfde periode van vorig jaar. In het eerste kwartaal van 1999 daalde deze invoer nog met 2%. Het handelsoverschot met de EU-lidstaten over de eerste zes maanden van 1999 bedraagt 45 miljard gulden.

Handel met niet-EU-landen verbeterd
In het tweede kwartaal van 1999 heeft Nederland voor 38 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie. Dit is 5% meer dan in het tweede kwartaal van 1998. In het eerste kwartaal van 1999 daalde de invoer nog met 3%. Met name de invoer uit de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal van dit jaar sterk toegenomen (+8%). In het eerste kwartaal daalde de invoer nog 9% in waarde. Ook de uitvoer naar niet-EU landen is in het tweede kwartaal van 1999 gestegen. In vergelijking met vorig jaar steeg deze uitvoer met 3% tot 23 miljard gulden. In het eerste kwartaal was de uitvoer nog gelijk gebleven aan het eerste kwartaal van vorig jaar. Het handelstekort met landen buiten de EU over de eerste zes maanden van dit jaar bedraagt 31 miljard gulden.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. Tenzij anders vermeld hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor. Juni 1999 telt een werkdag meer dan juni 1998. Het tweede kwartaal van 1999 en 1998 tellen een gelijk aantal werkdagen.

Deel: ' CBS Lichte groei buitenlandse handel tweede kwartaal 1999 '
Lees ook