expostbus51


CBS


CBS: Lichte groei van vakanties

Ondanks een aanhoudende economische groei is het aantal lange vakanties in afgelopen voorjaar en zomer met slechts 0,5% gestegen. Het totaal aantal vakanties kwam daarmee uit op 12,1 miljoen. Lange vakanties in het buitenland zijn met 1% toegenomen tot 7,6 miljoen, terwijl het aantal lange binnenlandse vakanties daalde met 1% naar 4,5 miljoen.
Bij de korte vakanties was evenmin sprake van een sterke groei. Het aantal korte vakanties is toegenomen met 2% tot 4,3 miljoen. Het eigen land bleef duidelijk het meest in trek, maar vertoonde een lichte daling naar 3 miljoen korte vakanties. Het aantal korte buitenlandse vakanties is daarentegen gestegen tot 1,3 miljoen. Dit blijkt uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een gezamenlijk project van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT), het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Populariteit van Frankrijk gestegen
Bij de lange vakanties in het buitenland is Frankrijk onbetwist vakantieland nummer één gebleven. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben er een lange vakantie doorgebracht. Met een stijging van het marktaandeel tot 23% is de voorsprong op Spanje (13%) en Duitsland (10%) aanzienlijk vergroot. Griekenland is met een recordaantal vakanties voor dat land opgeklommen naar de vierde plaats. Vermoedelijk komt dit omdat Turkije dit jaar uit de gratie is bij de toeristen. België completeert de topvijf, maar kan eveneens als één van de verliezers van het afgelopen vakantieseizoen worden aangemerkt.
De trend om steeds meer vakanties buiten Europa door te brengen is in het voorjaar en de zomer van 1999 doorbroken. Met name het geringere bezoek aan de Verenigde Staten heeft ertoe bijgedragen dat het aantal lange vakanties naar verre bestemmingen met bijna eentiende deel afnam tot 0,6 miljoen.
Bij de korte vakanties is België met een marktaandeel van 33% de meest favoriete bestemming gebleven. Ten opzichte van vorig jaar heeft Duitsland echter de grootste winst geboekt. Dit buurland is niet alleen veel meer bezocht, maar heeft ook de tweede plaats van Frankrijk overgenomen.

Minder vakanties op de Veluwe
Evenals in voorgaande jaren zijn in Nederland drie van de vijf vakanties in een bosrijke omgeving doorgebracht. Wel is er sprake van verschuivingen in het bezoek aan toeristengebieden ten opzichte van vorig jaar. Na jaren van groei is het aantal vakanties van Nederlanders naar de Veluwe met eenvijfde deel afgenomen. De bos- en heidegebieden in Noord-Brabant en Drenthe zijn daarentegen iets meer bezocht. Een kwart van de binnenlandse vakanties is aan zee doorgebracht. In vergelijking met vorig jaar hebben de Noordzeebadplaatsen en de Waddeneilanden iets meer vakantiegangers getrokken. De watersportgebieden hebben minder geprofiteerd van het mooie weer. Deze zijn zelfs wat minder bezocht dan vorig jaar. Dit geldt met name voor het Friese merengebied.

Bestedingen op een hoger niveau
In het voorjaar en de zomer van 1999 hebben Nederlanders 13,7 miljard gulden aan vakanties uitgegeven. Dit betekent een groei van 3% ten opzichte van vorig jaar. De toename van de uitgaven is vooral een gevolg van het feit dat er iets meer vakanties in het buitenland zijn doorgebracht. Daarnaast zijn de gemiddelde uitgaven voor lange vakanties in Nederland duidelijk gestegen. Aan een lange vakantie in het buitenland is gemiddeld 1 378 gulden per persoon uitgegeven. In eigen land bedroeg dit gemiddeld 459 gulden. Voor een korte vakantie waren de gemiddelden respectievelijk 388 en 205 gulden.

Technische toelichting
Onder een korte vakantie wordt in dit persbericht verstaan 'een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen, anders dan bij familie of kennissen thuis of in een recreatief onderkomen op een vaste stand- of ligplaats doorgebracht'. Bij een soort gelijk verblijf met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen is er sprake van een lange vakantie.

Deel: ' CBS Lichte groei van vakanties '
Lees ook