expostbus51


CBS


CBS: Media-agenda week 36

De volgende persberichten zullen op de volgende dagen om 9.30 uur verschijnen (1).

Onderwerp Verslagperiode Publicatiedatum

Omzetontwikkeling
detailhandel juli 1999 do. 9-9-1999(2)

Instit. beleggers 1e halfj.1999 do. 9-9-1999

Consumentenprijsindex augustus 1999 vr. 10-9-1999(2)(3)

(1) Wijzigingen voorbehouden.
(2) Incl. Real-time flash.
(3) Publicatie om 10.30 uur.

Actuele CBS-info wordt ook aangeboden via:

- Statistisch Bulletin (verschijnt iedere donderdag)
- Mededeling 'De Nederlandse economie 1998' op donderdag 9 september

- Internet: https://www.cbs.nl/

- NOS Teletekst conjunctuurpagina 506, nieuwspagina 507

De CBS planning van persberichten van week 37 wordt gepubliceerd op vrijdag 10 september 1999. De persberichten vormen slechts een klein onderdeel van de beschikbare hoeveelheid informatie over het desbetreffende onderwerp. Vragen over deze planning, maar ook andere vragen, kunt u stellen aan de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

03 sep 99 09:56

Deel: ' CBS Media-agenda week 36 '
Lees ook