CBS


CBS: Meer orders voor industrie

De ondernemers in de industrie hebben in november meer orders ontvangen dan in oktober. Dit heeft geleid tot een toename van de productie. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat voor de komende maanden een minder sterke groei van de bedrijvigheid wordt verwacht dan een maand eerder werd voorzien. Hierdoor komt het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, in november lager uit dan in oktober. Desondanks ligt het vertrouwen op een hoog niveau. De industriële ondernemers verwachten voor de komende maanden een verdere stijging van de verkoopprijzen van hun producten.

Meer orders en hogere productie
Aan de reeds maandenlang toenemende vraag naar industriële producten is in november geen einde gekomen. Met name bedrijven in de sector consumptiegoederen melden volgens het CBS een sterke groei van de orderontvangst en de bedrijvigheid. Voor de komende drie maanden verwachten de industriële ondernemers een lichte toename van de productie. De oordelen van de ondernemers over zowel de orderontvangst als de omvang van de orderportefeuille zijn in november verbeterd.

Producentenvertrouwen blijft hoog
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in november uitgekomen op 5,8. Daarmee komt de indicator anderhalve punt lager uit dan in oktober. Ondanks deze daling bevindt het vertrouwen van de industriële ondernemer zich op een hoog niveau. De afname van het vertrouwen wordt volledig veroorzaakt door de verwachte bedrijvigheid. De afgelopen maanden is de bedrijvigheid fors gegroeid. Thans voorzien de ondernemers weliswaar een toename van de productie, maar minder sterk dan in de afgelopen maanden het geval was.
De andere deelindicatoren van het producentenvertrouwen, de oordelen over de orderpositie en de voorraden gereed product, zijn in november licht verbeterd. De ondernemers verwachten dat de verkoopprijzen van hun producten in de komende maanden verder zullen stijgen. Technische toelichting
Het producentenvertrouwen, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Deel: ' CBS Meer orders voor industrie - 2440 '
Lees ook