CBS Persbericht


Datum: 07-07-99

Meiverkopen detailhandel +1%

In mei 1999 ligt de omzet bij de detailhandel een bescheiden 1% hoger dan in mei vorig jaar en komt uit op iets minder dan 13 miljard gulden. Per huishouden is dit een uitgave van bijna 2000 gulden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de relatief beperkte omzetstijging in de detailhandel vooral veroorzaakt wordt doordat mei dit jaar een minder gunstige samenstelling van de verkoopdagen kent dan mei 1998. Corrigeert men hiervoor dan komt de omzetgroei bij de detailhandel uit op bijna 4%.

Er is binnen de detailhandel een duidelijke tegenstelling zichtbaar. Terwijl bij de voedingsmiddelensector de omzet van mei inzakt (-1,1%), stijgt deze bij de detailhandel in non-food artikelen met 3,1% in vergelijking met mei vorig jaar.

Omzetgroei foodsector detailhandel komt tot stilstand

In de eerste vijf maanden van 1999 is de omzetgroei van de detailhandel in voedingsmiddelen volledig tot stilstand gekomen. Dit geldt niet alleen voor de speciaalzaken zoals de slagers en de groentewinkels maar ook voor de supermarkten die zelfs een kleine min (-0,1%) moesten incasseren in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van 1998 konden de supermarkten de omzet nog met 4,8% verbeteren.

Non food detailhandel geeft opnieuw de toon aan

In de periode januari tot mei 1999 hebben de winkeliers in duurzame artikelen niet te klagen gehad. Hun omzet is in deze periode met 6,8% omhoog gegaan. Doordat de prijsstijging relatief beperkt is gebleven, ging het omzetvolume met ruim 5% vooruit in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. Vooral winkeliers op het terrein van de woninginrichting en de persoonlijke verzorging konden tevreden op de eerste vijf maanden terugblikken. Zo heeft de meubelbranche bijna 10% meer verkocht, de doe-het-zelfbranche 7,1% en bij de drogisten ten slotte ging de omzet met 8,6% omhoog.

Technische toelichting

De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een voorlopig karakter.

Bij een beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft mei 1999 een maandag meer, maar een vrijdag minder dan mei 1998. Als men hiervoor corrigeert komt de omzetgroei bij de totale detailhandel in mei bijna 3 procentpunten hoger uit en bedraagt dan iets minder dan 4% .

Deel: ' CBS Meiverkopen detailhandel +1% '
Lees ook