CBS


CBS:Nieuw basisjaar productie-index industrie

Maandag 19 april 1999 publiceert het CBS de productie-indexcijfers van de industrie over de maanden januari en februari 1999. Bij publicatie van deze uitkomsten wordt overgegaan naar een nieuw basisjaar: 1995=100. De tot en met december 1998 gepubliceerde uitkomsten hadden als basisjaar 1990=100. Dit betekent dat de uitkomsten die aanstaande maandag worden gepubliceerd niet aansluiten bij de tot nog toe gepubliceerde cijfers.

Daarom heeft het CBS voor de periode januari 1995 - december 1998 de indexcijfers opnieuw berekend, met als basisjaar 1995=100. In bijgaande vier tabellen zijn de aldus berekende cijfers van de industriële productie opgenomen. Deze uitkomsten sluiten aan bij de indexcijfers die aanstaande maandag worden gepubliceerd. Uitkomsten vanaf 1995 van onderliggende bedrijfsgroepen zijn op aanvraag beschikbaar per 19 april 1999.

De thans gepresenteerde reeks van de productie-index van de industrie wordt komend najaar nogmaals opnieuw berekend. Aanleiding hiervoor zal zijn het gebruikmaken van geactualiseerde gegevens van twee bronnen van het productie-indexcijfer, te weten de
Producentenprijsindexcijfers en de Nationale rekeningen. Uitkomsten op het niveau van de totale industrie, zoals deze in bijgaande tabellen wordt gepresenteerd, zullen door deze tweede herberekening echter nauwelijks wijzigen.
Zodra de aldus opnieuw berekende productie-indexcijfers over de periode januari 1995 - februari 1999 beschikbaar zijn zal dit via een persmededeling bekend worden gemaakt.

Nieuwe uitkomsten over de periode 1990 - 1994 worden gepubliceerd nadat de beide hiervoor genoemde herberekeningen zijn uitgevoerd.

Technische toelichting

De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen.

De seizoengecorrigeerde uitkomsten zijn berekend met nieuwe seizoenfactoren. Voorts zijn de publicatiegroepen aangepast aan die welke op dit moment binnen het CBS gebruikelijk zijn. Bovendien zijn de cijfers aangepast aan de meest recente uitkomsten van de Nationale rekeningen (1997).

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS Nieuw basisjaar productie-index industrie '
Lees ook