CBS

Nieuwe seizoenscorrectie geregistreerde werkloosheid

Woensdag 19 januari 2000 publiceert het CBS de nieuwste cijfers over de geregistreerde werkloosheid in Nederland. Recentelijk zijn nieuwe seizoenscorrectiefactoren doorgevoerd voor de periode januari 1989 tot en met oktober 2000. De seizoensgecorrigeerde cijfers wijken daarom licht af van eerder gepubliceerde cijfers.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS Nieuwste cijfers geregistreerde werkloosheid '
Lees ook