(expostbus51)


CBS


CBS: Omzet bouwnijverheid stijgt 5% in 1998

De bouwnijverheid heeft in 1998 een omzetstijging gerealiseerd van 5% ten opzichte van 1997. Deze toename is vooral veroorzaakt door het grotere aantal werkbare dagen in het eerste kwartaal van 1998 in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid is vorig jaar 6% gestegen tot ruim 73 duizend. Uit recente gegevens van het CBS blijkt verder dat de vraag naar nieuwe woningen en andere gebouwen, berekend in bouwkosten, in 1998 gemiddeld 5% hoger is dan in 1997.

Alle sectoren in de bouw dragen bij aan de omzetgroei De omzet van de aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw laat in
1998 een groei zien van 5%. Bij de grond-, water- en wegenbouw-bedrijven is de omzet 4% toegenomen. De bouwinstallatiebedrijven laten met 8% een veel grotere omzetstijging zien. Van de overige bouwbedrijven, waaronder aannemers voor het afwerken van gebouwen en andere gespecialiseerde aannemers zoals schilders en stukadoors, is de omzet 2% toegenomen.

Omzetstijging vooral in het eerste kwartaal gerealiseerd De omzetgroei is vooral tot stand gekomen door het grote aantal werkbare dagen aan het begin van 1998. Het relatief slechte weer in het laatste kwartaal van het jaar heeft de groei van de omzet weer geremd. Voor de totale bouw geldt een groei ten opzichte van de overeenkomstige kwartalen in het vorige jaar van respectievelijk 14%, 4%, 4% en 2%.

Omzet 107 miljard gulden
Bovenop de groei van 5% door bouwactiviteiten is de omzet ook toegenomen door de instroom van bedrijven die in 1997 nog niet tot de bouwbedrijven zijn gerekend. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij de bouwinstallatiebedrijven. De omzet van alle bedrijven in de bouwnijverheid bedraagt in 1998 in totaal 107 miljard gulden tegenover
101 miljard in 1997.

Meer bedrijven in de bouwnijverheid
Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid is in 1998 gestegen met 6% tot ruim 73 duizend. De stijging van het aantal kleinere bedrijven (tot 10 personeelsleden) bedraagt 6%, de toeneming van het aantal bedrijven in het middenbedrijf (10 tot 100 personeelsleden) en het grootbedrijf (meer dan 100 personeelsleden) is 5%. De toeneming van het aantal grote bedrijven is vooral het gevolg van het groter worden van middelgrote bedrijven. Het aantal kleine bedrijven neemt vooral toe door starters. In 1998 zijn ruim 7 500 ondernemers met een nieuw bedrijf begonnen. Daartegenover staat dat bijna 4 000 grotendeels kleine bedrijven zijn opgeheven.

Stijgende vraag
De vraag naar nieuwe woningen en andere gebouwen is in 1998, berekend in bouwkosten, gemiddeld 5% hoger dan vorig jaar. De stijging van de vraag wordt op dit moment bepaald door een lichte groei in de vraag naar nieuwe woningen en een nog steeds grote vraag naar nieuwe bedrijfsgebouwen, scholen en overheidsgebouwen. In het algemeen loopt de vraag ongeveer vijf kwartalen voor op de gerealiseerde productie.

Technische toelichting
De omzet (bruto opbrengst in lopende prijzen) van de bouwnijverheid heeft betrekking op bouwbedrijven en bouwinstallatiebedrijven. Het betreft alle bedrijven dus ook bedrijven zonder personeel. Van bedrijven waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit bouw-activiteiten, wordt de totale omzet tot de omzet van bouwbedrijven gerekend. Zo kan het voorkomen dat de omzet van een bedrijf het ene jaar tot bijvoorbeeld de elektrotechnische bedrijven wordt gerekend en een volgend jaar tot de bouwbedrijven, terwijl er in werkelijkheid slechts sprake is van een lichte verschuiving in hoofdactiviteit. Tot de gepresenteerde omzet is ook gerekend de omzet die als onderaannemer is gerealiseerd.
Tot en met 1997 zijn definitieve gegevens beschikbaar. Voor 1998 zijn de omzetcijfers nog voorlopig.
De vraag naar nieuwe woningen en andere gebouwen is gebaseerd op bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend met een bouwsom van 50 duizend gulden of meer en de ontvangen opdrachten bij architecten met een bouwsom van 500 duizend gulden of meer.

Deel: ' CBS Omzet bouwnijverheid stijgt 5% in 1998 '
Lees ook