expostbus51


CBS


CBS:Omzet industrie fors gedaald in december

De omzet van de Nederlandse industrie is in december 1998 met 7% gedaald in vergelijking met december van het jaar daarvoor. Deels is deze afname te wijten aan het 5% lagere prijsniveau van industriële producten. De maand december telt in 1998 echter een werkdag meer dan in 1997. Het CBS raamt de positieve invloed hiervan eveneens op 5%. Per saldo heffen deze effecten elkaar op. Overigens was de omzet in december 1997 ongekend hoog.
In het vierde kwartaal van 1998 is de omzet, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, met 5% gedaald. Toch heeft de industrie het omzetrecord van 1997 nog net verbeterd. Op jaarbasis bedraagt de industriële omzet in 1998 bijna 325 miljard gulden, bijna 2% meer dan in 1997.

Dalende omzetgroei in 1998
In de opeenvolgende kwartalen van 1998 is voor de omzet een afnemende groei gemeten in vergelijking met de overeenkomstige kwartalen van
1997. In het eerste en in het tweede kwartaal was nog sprake van een omzetgroei van respectievelijk 9% en 3%. In het derde kwartaal was de omzet nog ongeveer gelijk aan die van het derde kwartaal van 1997. Maar in het laatste kwartaal van 1998 is er sprake van een omzetdaling van 5%. Deze afnemende groei en tenslotte afname van de omzet geldt volgens het CBS voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet. Het afnemende prijsniveau van Nederlandse industriële producten is onder meer oorzaak van de lagere omzetcijfers. Het prijspeil van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, is echter nog sterker gedaald.

Omzet industrie in 1998
In 1998 is de industriële omzet met bijna 2% gestegen ten opzichte van
1997. Op de binnenlandse markt is 2% meer verkocht en de verkopen aan buitenlandse afnemers zijn met 1% toegenomen. De grootste omzetstijgingen hebben zich volgens het CBS voorgedaan bij de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie. Bij beide branches was het de binnenlandse markt die het grootste gedeelte van de toename voor zijn rekening nam. Daarentegen heeft de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie een omzetdaling vertoond. Deze daling is met name veroorzaakt door de aardolie-industrie waar zich forse prijsdalingen hebben voorgedaan.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. December 1998 telt een werkdag meer dan december 1997. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' CBS Omzet industrie fors gedaald in december '
Lees ook