CBS

Omzet industrie in november fors hoger

De omzet van de Nederlandse industrie is in november 1999 flink gestegen. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de omzet 14% hoger ligt dan in november 1998. Deze forse omzetgroei is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen en een extra werkdag. Vooral de aardolie- en de chemische industrie hebben beduidend meer omzet geboekt. Ook bij alle overige branches is de omzet toegenomen. De omzet op de binnenlandse en de buitenlandse markt is nagenoeg even veel gegroeid, aldus CBS.

Gestegen afzetprijzen en werkdag extra stuwen omzet omhoog De omzet van de Nederlandse industrie wordt in november door twee factoren positief beïnvloed: de afzetprijzen zijn gestegen en november telt in 1999 een werkdag meer dan in 1998. De afzetprijzen liggen in november 1999 ruim 6% hoger dan een jaar eerder. De positieve invloed van een werkdag extra raamt het CBS op 5%. Ruim driekwart van de omzetgroei is dus aan deze twee factoren toe te schrijven.

Toch nog lichte omzetgroei in 1999
Het CBS heeft berekend dat de industriële omzet in het jaar 1999 zo'n 2% hoger ligt dan in 1998. De berekeningen zijn mede gebaseerd op voorlopige cijfers over de laatste maanden van 1999. De omzet in Nederland is met 3% toegenomen; de industriële export is met 1% gestegen. Hoewel het jaar 1999 begon met flinke maandelijkse omzetdalingen lijkt het erop dat de industriële verkopen in 1999 de recordomzet van 1998 zullen overtreffen. Doordat de omzet in de tweede helft van 1999 zo gegroeid is, is de omzetdaling over de eerste zes maanden meer dan tenietgedaan. De afzetprijzen, die in de loop van 1999 steeds verder zijn gestegen, hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' CBS omzet industrie in november 1999 fors hoger '
Lees ook