(expostbus51)


CBS


CBS: Omzet industrie in november 3% lager

Ondanks het feit dat november 1998 één werkdag meer telt dan november 1997 is de industriële omzet met 3% gedaald. De omzet-daling is voor een groot deel veroorzaakt doordat het prijsniveau van Nederlandse industriële producten 5% lager ligt dan een jaar eerder. De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, zijn echter nog sterker afgenomen (-10%). Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat de omzetdaling op de binnenlandse markt en de buitenlandse markt even groot is. De aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie laat de grootste afname van de omzet zien. Vooral in deze branche heeft men te kampen met prijs-dalingen.

Marginale omzetgroei in 1998
Het CBS heeft berekend dat de industriële omzet in het jaar 1998 zo.n 1% hoger ligt dan in 1997. De berekeningen zijn mede gebaseerd op voorlopige cijfers over de laatste twee maanden van 1998. De omzetstijging van 1% geldt voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse verkopen. De sinds september 1997 steeds maar dalende afzetprijzen hebben de omzetontwikkeling in 1998 negatief beïnvloed. Desondanks lijkt het erop dat de industriële verkopen in 1998 toch de recordomzet van 1997 zullen evenaren. In dat jaar stegen de industriële verkopen nog met 10% ten opzichte van 1996. Bijna 3 procentpunten van deze toename waren toen juist toe te schrijven aan prijsstijgingen.
Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. November 1998 telt één werkdag meer dan november 1997. Het CBS raamt de positieve invloed van een extra werkdag op 5%. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' CBS Omzet industrie in november vorig jaar 3% lager '
Lees ook