CBS

Omzet industrie stijgt enorm in december

De omzet van de Nederlandse industrie is in december 1999 zeer fors toegenomen. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de verkopen bijna een kwart hoger liggen dan in december 1998 (+24%). Ruim de helft van deze explosieve groei is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen (+8%) en een extra werkdag (+5%). In het vierde kwartaal van 1999 zijn de verkopen met 14% gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 1998. Door deze forse groei heeft de industrie het omzetrecord van 1998 nog net verbeterd. Op jaarbasis bedraagt de industriële omzet in 1999 ruim 330 miljard gulden, ruim 2% meer dan in 1998.

Omzet industrie herstelt in 1999
In de loop van 1998 daalde de omzet van de industrie voortdurend als gevolg van de telkens dalende afzetprijzen. In het laatste kwartaal van 1998 was de omzet 5% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 1999 daalde de omzet met 5%, maar in het tweede kwartaal blijft de daling al beperkt tot 1%. Daarna volgt een lichte stijging van 2% in het derde kwartaal. Volgens het CBS zorgen met name de laatste twee maanden van 1999 voor de forse groei van 14% in het vierde kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1998. Vooral de oplopende prijzen zorgen ervoor dat de omzetten toenemen. Deze prijsstijgingen worden grotendeels veroorzaakt door de alsmaar duurder wordende aardolie.

Aardolie-industrie en chemie realiseren grootste omzetgroei In 1999 is de industriële omzet met ruim 2% gestegen ten opzichte van 1998. Op de binnenlandse markt is 3% meer verkocht en de industriële export is met 2% gestegen. De grootste omzetgroei heeft zich volgens het CBS voorgedaan bij de aardolie- en chemische industrie, de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie. Bij de aardolie en chemie komt iets meer dan de helft van de groei uit het buitenland. De metaal, elektro en transport behaalt tweederde van de stijging juist in het binnenland. De toename van de hout- en bouwmaterialenindustrie is nagenoeg volledig in Nederland gerealiseerd. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie is gedaald. Zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt zijn de verkopen van deze branche afgenomen.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' CBS omzet industrie stijgt enorm in december '
Lees ook