CBS

Omzet industrie in januari flink hoger

De omzet van de Nederlandse industrie is in januari 2000 flink gestegen ten opzichte van januari een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het CBS liggen de industriële verkopen 13% hoger. Deze groei wordt vrijwel volledig veroorzaakt door hogere afzetprijzen en een werkdag extra. De aardolie- en de chemische industrie zijn goed voor tweederde van de omzetgroei. Maar ook bij bijna alle andere industriële branches zijn de verkopen toegenomen. De omzetstijging op de buitenlandse markt is iets hoger dan die op de binnenlandse markt, aldus het CBS.

Invloed hogere afzetprijzen en extra werkdag
Twee factoren beïnvloeden in belangrijke mate de omzet van de Nederlandse industrie positief: hogere afzetprijzen en een werkdag extra in januari 2000. De verkoopprijzen liggen in januari bijna 9% hoger dan een jaar eerder. Tweederde van deze prijsstijging komt voor rekening van de aardolie-industrie. De positieve invloed van een werkdag extra raamt het CBS op 5%.

Forse omzetstijging aardolie- en chemische industrie De omzet van de aardolie-industrie is in januari 2000 meer dan verdubbeld (+110%) in vergelijking met januari 1999. Hogere afzetprijzen spelen hierin de hoofdrol. Onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen in de aardolie-industrie explosief gestegen (+115%). Ook in de chemische industrie zijn de verkopen in januari 2000 flink toegenomen. Ten opzichte van januari 1999 ligt de omzet ongeveer een kwart hoger. Hiervan valt bijna de helft toe te schrijven aan gestegen verkoopprijzen.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' CBS Omzet Nederlandse industrie in januari flink hoger '
Lees ook