expostbus51


CBS


CBS:Uitnodiging Persconferentie De Nederlandse economie 1998

Op donderdag 9 september organiseert het CBS een persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie De Nederlandse economie 1998.

De Nederlandse economie is een onmisbare publicatie voor iedereen die een samenhangend beeld van de sociaal-economische ontwikkelingen in ons land wil hebben. Tijdens de persconferentie zullen de volgende onderwerpen uit de publicatie besproken worden:

1 de financiering van de consumptiegroei (trends in woninghypotheken en effectenbezit)

2 de vermogenspositie van ondernemingen, huishoudens en de overheid

3 de CO2-uitstoot in Nederland aan de hand van nieuwe, beter aan het BBP relateerbare en internationaal optelbare gegevens over de CO2-uitstoot

Het CBS nodigt u uit om de presentatie van De Nederlandse economie 1998 bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag van 10.00 tot 11.00 uur. De zaal is geopend om 9.30 uur, zodat u in de gelegenheid bent om de publicatie voorafgaand aan de presentatie door te nemen.

Tijdens de bijeenkomst zal Steven Keuning, hoofd Nationale Rekeningen van het CBS, een toelichting geven op de inhoud van publicatie.

Indien u de persconferentie wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk het bijgaand antwoordformulier vóór 8 september aan de persdienst van het CBS terug te faxen. Voor meer informatie over de persconferentie kunt u contact opnemen met Petra Thomissen van de persdienst, telefoon (070) 337 58 16.

T E L E F A X

Aan: Centraal Bureau voor de Statistiek
T.a.v.: Persdienst
Fax: (070) 337 59 71

Van: ......................................................... Medium: ......................................................... Telefoon: ...................................................... ...

Fax: ......................................................... E-mail: .........................................................

Onderwerp: Aanmelding persconferentie De Nederlandse economie 1998
Datum: .............................................................. .

Aantal pagina's: 1
(incl. voorblad)

Hierbij meld ik mij met ... persoon/personen aan voor de persconferentie op 9 september aanstaande.

31 aug 99 11:47

Deel: ' CBS persconferentie De Nederlandse economie 1998 '
Lees ook