expostbus51


CBS


CBS PLANNING PERSBERICHTEN (29 januari)

De volgende persberichten zullen op de volgende dagen om 9.30 uur verschijnen (1).

Onderwerp Verslagperiode Publicatiedatum

Producentenprijzen januari 1999 ma.1-2-1999(2)

Hypotheken 4e kwartaal 1998 wo.3-2-1999

Omzetontwikkeling

detailhandel 1998 do.4-2-1999(2)

Arbeidsmarkt 1998 do.4-2-1999

Consumentenprijsindex januari 1999 vr.5-2-1999(2)(3)

(1) Wijzigingen voorbehouden.

(2) Incl. Real-time flash.

(3) Publicatie om 10.30 uur

Actuele CBS-info wordt ook aangeboden via:

- Mededeling Index op vrijdag om 7.30 uur

- Statistisch Bulletin (verschijnt iedere donderdag)
- Internet: https://www.cbs.nl/

- NOS Teletekst conjunctuurpagina 556, nieuwspagina 557

De CBS planning van persberichten van week 05 wordt gepubliceerd op vrijdag 5 februari 1999. De persberichten vormen slechts een klein onderdeel van de beschikbare hoeveelheid informatie over het desbetreffende onderwerp. Vragen over deze planning, maar ook andere vragen, kunt u stellen aan de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

29 jan 99 11:07

Deel: ' CBS planning persberichten - 1284 '
Lees ook