expostbus51


CBS


CBS:PLANNING PERSBERICHTEN (5 februari)

De volgende persberichten zullen op de volgende dagen om 9.30 uur verschijnen (1).

Onderwerp Verslagperiode Publicatiedatum

Regionale economische
groei 1997 wo.10-2-1999

Omzetontwikkeling

industrie december 1998 wo.10-2-1999(2)

Industriële productie december 1998 do.11-2-1999(2)

(1) Wijzigingen voorbehouden.

(2) Incl. Real-time flash.

Actuele CBS-info wordt ook aangeboden via:


- Uitnodiging persconferentie op 16 februari over het rapport 'Bestedingen aan het CBL supermarktassortiment 1998' op maandag 8 februari 1999

- Statistisch Bulletin (verschijnt iedere donderdag)
- Internet: https://www.cbs.nl/

- NOS Teletekst conjunctuurpagina 556, nieuwspagina 557

De CBS planning van persberichten van week 07 wordt gepubliceerd op vrijdag 12 februari 1999. De persberichten vormen slechts een klein onderdeel van de beschikbare hoeveelheid informatie over het desbetreffende onderwerp. Vragen over deze planning, maar ook andere vragen, kunt u stellen aan de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.


05 feb 99 13:00

Deel: ' CBS planning persberichten - 1290 '
Lees ook