expostbus51


CBS


CBS: Media-agenda Week 20

CBS PLANNING PERSBERICHTEN (12 mei)

De volgende persberichten zullen op de volgende dagen om 9.30 uur verschijnen (1).
Onderwerp Verslagperiode Publicatiedatum

Geregistreerde werkloosheid feb.'99-apr.'99 wo. 19-5-1999(2)

Examenresultaten voortgezet
onderwijs autochtone en
allochtone leerlingen 1998 wo. 19-5-1999

Omzet detailhandel mrt.'99+1e kw.'99 do. 20-5-1999(2)

Horeca 1e kwartaal 1999 do. 20-5-1999 (1) Wijzigingen voorbehouden.
(2) Incl. Real-time flash.

Actuele CBS-info wordt ook aangeboden via:

- Mededeling 'Kwartaalbericht Onderwijsstatistieken' dinsdag 18 mei 1999 om 07.30 uur

- Uitnodiging over publicaties in het kader van het honderdjarig bestaan van het CBS op dinsdag 18 mei 1999 om 11.00 uur voor persconferentie op vrijdag 28 mei om 11.30 uur

- Statistisch Bulletin (verschijnt iedere donderdag)
- Internet: https://www.cbs.nl/

- NOS Teletekst conjunctuurpagina 506, nieuwspagina 507


- Het CBS is vrijdag 14 mei 1999 gesloten

De CBS planning van persberichten van week 21 wordt gepubliceerd op vrijdag 21 mei 1999. De persberichten vormen slechts een klein onderdeel van de beschikbare hoeveelheid informatie over het desbetreffende onderwerp. Vragen over deze planning, maar ook andere vragen, kunt u stellen aan de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

12 mei 99 11:11

Deel: ' CBS planning persberichten - 1582 '
Lees ook