expostbus51


CBS


CBS PLANNING PERSBERICHTEN (02 juli)

De volgende persberichten zullen op de volgende dagen om 9.30 uur verschijnen (1).

Onderwerp Verslagperiode Publicatiedatum

Omzet detailhandel mei 1999 wo.07-7-1999(2)

Van gemeentewege
ingezameld afval 1998 wo.07-7-1999

Indust. productie mei 1999 do.08-7-1999(2)

Vacatures 1e kw. 1999 do.08-7-1999(2)

Consum.prijsindex juni 1999 vr.09-7-1999(2)(3)

(1) Wijzigingen voorbehouden.
(2) Incl. Real-time flash.
(3) Publicatie om 10.30 uur.
Actuele CBS-info wordt ook aangeboden via:

- Mededeling over 'nternational Comparison of Health', een Engelstalige CBS-publicatie over de kosten van de gezondheidszorg in een aantal landen van Europa op maandag 5 juli om 7.30 uur

- Mededeling Vakanties van Nederlanders 1998 op woensdag 7 juli om 7.30 uur

- Statistisch Bulletin (verschijnt iedere donderdag)
- Mededeling over de Leefsituatie van de Nederlandse bevolking, deel II 1997 op vrijdag 9 juli om 7.30 uur
- Internet: https://www.cbs.nl/

- NOS Teletekst conjunctuurpagina 506, nieuwspagina 507 De CBS planning van persberichten van week 28 wordt gepubliceerd op vrijdag 9 juli 1999. De persberichten vormen slechts een klein onderdeel van de beschikbare hoeveelheid informatie over het desbetreffende onderwerp. Vragen over deze planning, maar ook andere vragen, kunt u stellen aan de persdienst van het CBS,tel.(070) 337 58 16.

02 jul 99 13:00

Deel: ' CBS planning persberichten - 1613 '
Lees ook