expostbus51


CBS


CBS: Prijzen industrie fors gestegen

De prijzen van Nederlandse industriële producten liggen in september 0,9% hoger dan in augustus van dit jaar. Sinds maart dit jaar zijn de industriële afzetprijzen onafgebroken gestegen. Het prijsniveau in september ligt inmiddels 5,4% hoger dan begin maart. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat de binnenlandse afzetprijzen in september 0,5% hoger liggen dan een maand eerder; de exportprijzen zijn met 1,2% gestegen. In vergelijking met september vorig jaar liggen de prijzen van industriële producten 3% hoger.

Stijgende prijzen over breed front
Het hogere prijsniveau van de Nederlandse industrie wordt veroorzaakt door prijsstijgingen in bijna alle industriële branches. De grootste prijsstijgingen hebben zich volgens het CBS voorgedaan in de aardolie-industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Prijsdalingen zijn waargenomen bij de leer- en lederwarenindustrie en de meubelindustrie.

Prijzen aardolie-industrie wederom gestegen
De prijzen van producten van de aardolie-industrie zijn sinds maart dit jaar onafgebroken gestegen. Dit komt voornamelijk door ontwikkelingen op de wereldmarkt. Het prijsniveau in september ligt inmiddels ruim 86% hoger dan begin maart. Ten opzichte van augustus zijn de producten in deze branche 6,3% duurder geworden. De exportprijzen zijn tweemaal zoveel in prijs gestegen als de binnenlandse afzetprijzen. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het prijsniveau van Nederlandse industriële producten in september 0,5% hoger dan in augustus van dit jaar.

Grondstofprijzen in september gestegen
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, liggen in september 1,8% hoger dan in augustus. Geïmporteerde grondstoffen zijn volgens het CBS met 3,4% gestegen. Daarentegen zijn de uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten met
0,2% in prijs gedaald. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een prijsdaling van landbouwproducten. In vergelijking met september vorig jaar liggen de verbruiksprijzen in de industrie 8,6% hoger. Op de binnenlandse markt zijn deze prijzen met 2,6% gestegen. Geïmporteerde grondstoffen zijn bijna 14% in prijs gestegen.

Deel: ' CBS Prijzen industrie fors gestegen '
Lees ook