(expostbus51)


CBS


CBS:Prijzen industriële producten gedaald

Verbeterde herhaling

Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten is in november 1998 met 0,4% gedaald ten opzichte van een maand eerder. Vooral de afzetprijzen in de aardolie-industrie zijn fors gedaald; in de voedingsmiddelen- en basismetaalindustrie zijn de prijzen ook gedaald, maar minder fors. De prijzen van producten in de tabaksindustrie, de textielindustrie en de chemische industrie zijn in november 1998 licht gestegen.
Uit voorlopige gegevens van het CBS blijkt dat de exportprijzen in november 1998 met 0,4% zijn gedaald ten opzichte een maand eerder. Op de binnenlandse afzetmarkt zijn de prijzen met 0,3% gedaald. In vergelijking met november 1997 ligt het prijsniveau van de industriële producten 5,2% lager.

Totale prijsniveau vooral beïnvloed door prijsdaling aardolie-industrie
De afzetprijzen in de aardolie-industrie zijn in november 1998 ten opzichte van oktober 1998 fors gedaald (-4%) onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt. In deze branche zijn de binnenlandse afzetprijzen met 1,6% afgenomen. De exportprijzen vertonen zelfs een daling van 5,6%. Hiermee ligt het totale prijsniveau van de aardolie-industrie in november 1998 ruim 30% lager in vergelijking met november 1997. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, dan ligt het prijsniveau van de Nederlandse industrie in november 1998 slechts 0,1% lager dan in oktober 1998.

Ook prijsdalingen in voedingsmiddelen- en basismetaalindustrie Naast de prijsdalingen in de aardolie-industrie heeft het CBS tevens prijsdalingen waargenomen in de voedingsmiddelenindustrie en de basismetaalindustrie. De prijzen van producten in de voedingsmiddelenindustrie zijn in november 1998 ten opzichte van oktober 1998 met 0,5% gedaald. In deze periode is met name varkensvlees goedkoper geworden. In de basismetaalindustrie staan de prijzen van producten nog steeds onder druk door een grote toevloed van goedkope staalproducten uit het buitenland (-1,6%).

Naast prijsdalingen heeft het CBS in november 1998 ook prijsstijgingen waargenomen. Zo zijn de prijzen van producten in de tabaksindustrie (2,5%), textiel- en textielproductenindustrie (0,2%) en de chemische industrie (0,2%) toegenomen.

Verbruiksprijzen gedaald
Het totale prijsniveau van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, ligt in november 1998 0,7% lager dan in oktober 1998. De prijzen van in het binnenland aangekochte grondstoffen en halffabrikaten zijn in deze periode met 0,6% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten ligt 0,9% lager. In vergelijking met november 1997 ligt het totale prijsniveau van de verbruiksprijzen 10% lager. De binnenlandse verbruikprijzen zijn in deze periode met ruim 9% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde goederen ligt bijna 11% lager.

Deel: ' CBS Prijzen industriële producten november 1998 gedaald '
Lees ook