expostbus51


CBS


CBS:Producentenvertrouwen gedaald

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in februari gedaald. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de productie in februari, ondanks eerder voorziene groei, niet is toegenomen. Opvallend is dat de ondernemers in de industrie voor de komende maanden geen verdere daling van de verkoopprijzen verwachten.

Laagste niveau sinds vijf jaar
De indicator van het vertrouwen van de producenten is in februari, na een lichte stijging in januari, gedaald naar -1,1 en bereikt hiermee de laagste waarde sinds het begin van 1994. De stemmingsindicator bereikte in november 1997 het recordniveau van 7,2. De afname van het vertrouwen in februari 1999 is een gevolg van het verslechterde oordeel van de producenten over zowel de orderpositie als de omvang van de voorraden gereed product. Deze ontwikkeling doet zich vooral voor in de basischemie. In de basischemie is in de afgelopen twee maanden een aanzienlijke verslechtering van de oordelen waargenomen.

Verwachte productiestijging blijft uit
De ondernemers in de industrie hebben, in tegenstelling tot de eerder door hen voorziene groei, de productie in februari niet zien toenemen. Daarnaast oordelen de producenten in februari minder gunstig over de orderontvangst. Het indexcijfer van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gedaald met 0,3 procent en bedroeg in februari 98,4 (maart 1996=100). De index is, rekening houdend met seizoensinvloeden, 0,6 procent omlaag gegaan. Voor het eerst sinds medio 1998 verwachten de ondernemers geen verdere daling van de verkoopprijzen.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de
orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Deel: ' CBS Producentenvertrouwen gedaald '
Lees ook