CBS

Producentenvertrouwen toegenomen

Het vertrouwen van de Nederlandse industrie is in februari toegenomen. Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, kwam ruim een procentpunt hoger uit dan in januari. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de industriële ondernemers in februari meer orders hebben ontvangen dan in januari. Ook de productie is toegenomen en de ondernemers verwachten voor de komende maanden een verdere groei van de bedrijvigheid.

Toegenomen vertrouwen industrie
Het producentenvertrouwen is in februari met 1,1 procentpunt gestegen ten opzichte van januari en uitgekomen op 6,4. Het grotere vertrouwen van de ondernemers komt onder andere voort uit de voorziene toename van de bedrijvigheid in de komende maanden. Daarnaast dragen de verbeterde oordelen over de orderpositie en de omvang van de voorraden gereed product bij aan de groei van de stemmingsindicator. Het producentenvertrouwen bevindt zich, na een sterke opmars in het derde kwartaal van 1999, op een hoog niveau. Het gemiddelde over de afgelopen zes maanden bedraagt 6,2.
Orderportefeuille voller
In februari hebben de industriële ondernemers meer orders ontvangen dan in januari. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is met bijna één procentpunt gestegen naar 102,3. Daarmee is de omvang van de werkvoorraad het grootst sinds ultimo 1995. De vraag naar producten van de Nederlandse industrie is vanuit het binnenland en het buitenland even sterk gegroeid.
Volgens de ondernemers in de industrie is de bedrijvigheid in februari gestegen. Voor de periode maart tot en met mei verwachten de ondernemers een verdere toename van de bedrijvigheid. De verkoopprijzen van industriële producten zullen volgens de producenten in de komende maanden eveneens verder stijgen.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Deel: ' CBS Producentenvertrouwen van industrie toegenomen '
Lees ook