CBS Persbericht


Datum: 11-08-99

Productie industrie toegenomen

Het volume van de industriële productie is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in het tweede kwartaal 1,1% groter dan in het eerste kwartaal van dit jaar. In juni ligt de productie 1,5% onder het relatief hoge niveau van de maand mei. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat de productie in juni van dit jaar 1% hoger ligt dan in juni vorig jaar.

Langzaam herstel

Na het hoge productieniveau in het eerste kwartaal van 1998 liep de productie in de daaropvolgende drie kwartalen licht terug. Vanaf het eerste kwartaal van 1999 groeit de productie weer langzaam. Over de eerste zes maanden van dit jaar ligt de productie 0,8% hoger dan in de tweede helft van 1998, aldus het CBS.
Voor de komende maanden verwachten de ondernemers in de industrie een verdere toename van de productie. Het producentenvertrouwen is in juni voor de vierde achtereenvolgende maand gestegen. De groei van het producentenvertrouwen in juni wordt vooral veroorzaakt door de positieve verwachtingen van de producenten ten aanzien van de bedrijvigheid voor de komende maanden.

Productie weinig lager dan eerste halfjaar 1998

Ondanks het lichte herstel in de eerste zes maanden van 1999 ligt de productie in deze periode nog net onder het niveau van het eerste halfjaar van 1998. Begin vorig jaar lag de productie echter op een hoogtepunt. Alleen in de hout- en bouwmaterialenindustrie en in de papier- en grafische industrie is de productie in de eerste helft van 1999 toegenomen.
De productie in de chemische industrie ligt in de eerste zes maanden van dit jaar nog ruim 2% lager dan in de dezelfde periode van 1998. In het tweede kwartaal van 1999 is de productie, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, vergeleken met het eerste kwartaal echter flink gegroeid (+4,8%).

Technische toelichting

De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (juni 1999 ten opzichte van juni 1998) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (juni 1999 ten opzichte van mei 1999) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS Productie industrie toegenomen '
Lees ook