expostbus51


CBS


CBS: Protestdemonstratie Donderdag 22-04-1999

Centraal Bureau voor de Statistiek
ActiecomitÄ

Persbericht

CBS tocht naar de 2e kamer op 22 april

Op 22 april zal het CBS in groten getale, zowel uit Heerlen, als uit Voorburg, naar de 2e kamer vertrekken voor een protestdemonstratie tegen de plannen van minister Jorritsma.

Onderstaand treft u het programma aan:


05.30 Vertrek 18 bussen (vanuit Heerlen, Maastricht, Sittard en Weert).


07.45 Afhankelijk van de verkeerssituatie wordt beslist of er 5 bussen naar het Bezuidenhout (Ministerie van Economische zaken) gaan of samen met de overige bussen doorrijden naar het Malieveld.


08.15 Vertrek CBS stoet te voet van CBS Voorburg richting 2e kamer, via Bezuidenhout.


08.45 Eventuele aankomst van 5 bussen op het Bezuidenhout.


09.00 Stoet trekt demonstratief langs het ministerie.


09.30 Aankomst 2e kamer; groot deel deelnemers demonstreren buiten.


10.15 Aanvang kamerdebat.


11.15 Einde kamerdebat. Toespraak voorzitter OR, AndrÄ Amkreutz.


12.00 Ontbinding en terugreis.

Contactpersoon voor verdere informatie:
ActiecomitÄ, Frank Bonger
Werk: 045 5706360
PrivÄ: 045 5218602

21 apr 99 13:30

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS protesttocht naar Tweede Kamer '
Lees ook