CBS

De Nederlandse economie 2000

Vandaag komen de belangrijkste resultaten van de publicatie De Nederlandse economie 2000 beschikbaar. Deze CBS-publicatie biedt een overzicht en analyses van opvallende ontwikkelingen van onze economie, in samenhang met veranderingen op het gebied van milieu, welzijn en demografie.

Economische groei minder op eigen kracht
De Nederlandse economie presteerde goed in 2000. De volumegroei van het bruto binnenlands product bedroeg 3,5%. De Nederlandse economische groei was voor het vijfde achtereenvolgende jaar hoger dan de gemiddelde groei in de Europese Unie (3,3%). In 2000 werd de groei in Nederland vooral gedragen door de toegenomen export, in samenhang met de aantrekkende groei in de ons omringende landen. In 1998 en 1999 droegen juist de sterk stijgende binnenlandse bestedingen het meest aan de groei bij. Nederland groeide in 2000 dus minder op eigen kracht dan in de jaren daarvoor.

Consumptie huishoudens deels gefinancierd uit vermogen De consumptie door huishoudens nam in 2000, evenals in 1998 en 1999, sneller toe dan het vrij beschikbaar inkomen. Inmiddels is de consumptie zelfs hoger dan het vrij beschikbaar inkomen. De vrije besparingen zijn daarom negatief geworden. Dit betekent dat een deel van de consumptie in 2000 is gefinancierd door in te teren op het vermogen.

Structurele verbetering vermogenspositie overheid en huishoudens De financiële balans van huishoudens en de overheid is in 2000 verbeterd ten opzichte van de situatie halverwege de jaren negentig. Bij de overheid is dit het duidelijkst zichtbaar. Het financieel vermogenstekort nam hier tussen 1995 en 2000 af van 54% tot 36% van het BBP. Bij huishoudens nam het financieel vermogen, exclusief de pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen, in de afgelopen periode nauwelijks toe. Zowel de waarde van het aandelenbezit als de waarde van de (voornamelijk hypothecaire) schulden verdubbelde nagenoeg in de afgelopen vijf jaar. Inclusief de waarde van de pensioen- en levensverzekeringvoorzieningen, het eigen-woningbezit en de waarde van andere kapitaalgoederen is het vermogen van huishoudens per saldo echter gestegen van 2 biljoen gulden in 1995 tot 3,3 biljoen in 2000.

Arbeidsparticipatie sterk gestegen tot internationaal hoog niveau Voor wat betreft de arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen scoort Nederland momenteel hoog binnen de Europese Unie. In 1990 lag de arbeidsdeelname in Nederland lager dan het Europese gemiddelde en ver achter die in de Verenigde Staten en Japan. Inmiddels is in Nederland 75% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar actief in het arbeidsproces. Daarmee is Nederland het Europees gemiddelde (70%) en Japan (73%) voorbijgestreefd. De arbeidsparticipatie in de Verenigde Staten is nog steeds wat hoger: 77%.

Deel: ' CBS - publicatie De Nederlandse economie 2000 beschikbaar '
Lees ook