CBS publicaties


Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers

De belangrijkste resultaten van het Regionaal inkomensonderzoek over 1996 zijn opgenomen in deze publicatie. Ten behoeve van dit onderzoek zijn de inkomensgegevens verzameld van 2 miljoen huishoudens. Deze gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op informatie van de Belastingdienst en de Gemeentelijke basis-administraties. Door de grootschaligheid van het onderzoek is het mogelijk uitkomsten te presenteren op gemeentelijk niveau, waarbij een beeld geschetst wordt van de samenstelling en verdeling van de inkomens van personen en huishoudens. Tevens is in deze kerncijferpublicatie ( 100 blz.) een toelichting op de methode van onderzoek en de gebruikte begrippen en indelingen opgenomen.

Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers
Kengetal: S-28/1996
ISBN: 9035727258
ISSN: 01685589
Prijs f 38,50 (exclusief verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Bestelservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 79 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/s-28/990106.htm Laatst gewijzigd: 06 januari 1999

Deel: ' CBS publicatie Regionale inkomensverdeling 1996 '
Lees ook