CBS

Record aardappelproductie

Er zijn in ons land 27 000 ondernemingen die akkerbouwgewassen telen. Ruim de helft daarvan zijn gespecialiseerde bedrijven. Gespecialiseerde akkerbouwers zijn gemiddeld voor 40% van hun inkomen afhankelijk van aardappelen. In 1999 produceerden zij 47 000 kg consumptie- en pootaardappelen per ha. Dat is een record.

Aardappelen laten in de loop van de jaren een sterke stijging van de opbrengst zien. Zo was de oogst in de tweede helft van de jaren vijftig ongeveer 25 000 kg per ha. Nu is het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar driekwart hoger. Er zijn in Nederland 15 800 bedrijven die 180 000 ha aardappelen telen, waarvan 53 000 ha zetmeelaardappelen. Vanuit de omvangrijke aardappelverwerkende industrie is er een grote vraag voor de export van aardappelproducten.

Opbrengst akkerbouwgewassen

Opbrengst uien wisselvallig

Een landbouwer haalde de afgelopen vijf jaar bijna tweemaal zoveel uien van een ha als veertig jaar geleden. De gemiddelde opbrengst bedroeg in de periode 1955-1959 ongeveer 29 000 kg per ha. De afgelopen vijf jaar was dat 53 000 kg.

Zaaiuien zijn berucht om de sterk wisselende opbrengsten. Zo fluctueert de oogst tussen de 65 000 kg in 1993 en 43 000 kg in het jaar daarop. Ook per regio zijn er verschillen. Dit jaar is de opbrengst in Zuid-Holland 46 000 kg, terwijl in Flevoland 60 000 kg van het land werd gehaald. Zelfs in de productie per perceel zijn er grote schommelingen. Daarnaast speelt uitval een rol. Die varieert van 2% per jaar tot wel 24%. In vergelijking met 1989 is er een uitbreiding van de geteelde oppervlakte geweest van 65% tot 14 000 ha. Ruim drieduizend bedrijven telen dit gewas.

Geteelde oppervlakte akkerbouwgewassen

Suikerbieten

Ook de opbrengst van suikerbieten steeg in de periode van veertig jaar, en wel met 40%. De geteelde oppervlakte is de laatste jaren redelijk constant en ligt tussen 11 000 en 12 000 ha. Er zijn bijna 18 000 bietentelers.

Qua massa die van de akkers wordt gehaald scoren suikerbieten hoog. Een bietenteler oogstte in 1999 meer dan 61 000 kg van een ha. Bij het transport naar de fabriek gaan echter niet alleen bieten op de vrachtauto. Er gaat een aanzienlijke hoeveelheid aanhangende grond mee, de tarra. Deze tarra bedraagt wel 10% en loopt soms op tot een vijfde van het totale gewicht. Dat betekent dat daarmee jaarlijks onbedoeld 800 miljoen kg klei- en zandgrond met de suikerbieten mee over de weg wordt vervoerd.

Folkert van der Werf

Bron: Landbouwtelling 1999

Deel: ' CBS Record aardappelproductie '
Lees ook