CBS

Spanning arbeidsmarkt neemt toe

Op dit moment zijn er in Nederland krap 190 000 geregistreerde werklozen. Daarmee is de werkloosheid weer terug op het niveau van vóór de economische crisis aan het begin van de jaren tachtig. Toen liep de werkloosheid in korte tijd dramatisch op: van 200 000 in 1980 tot het drievoudige in 1983.

De jeugdwerkloosheid, ooit zo gevreesd, is nu vrijwel geheel verdwenen. Ook het aantal mensen dat langer dan een jaar zonder werk is, neemt gestaag af. Nu zijn er krap 90 000 langdurig werklozen; in 1997 waren er nog tegen de 200 000.

De gunstige ontwikkeling van arbeidsmarkt en economie heeft ook een keerzijde. Bedrijven ondervinden namelijk in toenemende mate problemen bij het werven van personeel. Sinds 1997 is het aantal openstaande vacatures verdubbeld tot ruim 180 000.

In juni vorig jaar stonden bij alle bedrijven en instellingen samen 34 vacatures open op elke 1 000 banen. Deze waarde geeft een maat voor de krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak.

Vacatures per 1 000 banen (juni 1999) Vacatures per 1 000 banen (juni 1999)

De IT-sector heeft de grootste problemen om in vacatures te voorzien. In deze sector zijn 87 vacatures per 1 000 banen. Ook de zakelijke dienstverlening en de bouw hebben naar verhouding veel vacatures. Daarentegen hebben de industrie en de zorgsector minder vacatures dan gemiddeld. Toch rijzen ook daar moeilijkheden. Zo geeft bijna 10% van de bedrijven in de industrie te kennen, dat zij door gebrek aan personeel problemen in de productie ondervinden.

Bas van den Elshout

Deel: ' CBS spanning op de arbeidsmarkt neemt toe '
Lees ook