CBS publicaties


Statistiek der verkiezingen 1998: Gemeenteraden, 4 maart

In 1998 hebben op 4 maart verkiezingen plaatsgevonden voor de Gemeenteraden. De uitslag van deze verkiezingen is opgenomen in een publicatie in de reeks Statistiek der verkiezingen welke onlangs is uitgekomen.

In deze publicatie zijn de volgende gegevens opgenomen:
* de wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd;
* kiesgerechtigden, opkomst en volmachtstemmen;
* uitgebrachte stemmen, totaal, geldig en ongeldig;
* stemmen per politieke groepering, lijstverbindingen;
* samenstelling gemeenteraden;

* samenstelling colleges van burgemeester en wethouders.

Alle uitslagen worden gepresenteerd per gemeente, per provincie en per kamerkieskring. Op provinciaal niveau wordt tevens een vergelijking gemaakt met de voorgaande gemeenteraadsverkiezing in 1994.

Statistiek der verkiezingen 1998: Gemeenteraden Kengetal E-12/1998
ISBN 903572695 2
ISSN 0168-4884
Prijs f 25,- (exclusief verzendkosten).

U kunt deze publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/e-10-12/990225.htm Laatst gewijzigd: 25 februari 1999

Deel: ' CBS Statistiek der verkiezingen 1998 Gemeenteraden '
Lees ook